Aktuální informace z HSHMP

19.02.2018

Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 7. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města zveřejňuje informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) na území hlavního města Prahy. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

19.02.2018

Informace pro žadatele zkoušek ze znalosti hub pro rok 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje termíny zkoušek ze znalosti hub pro letošní rok. Podrobnosti naleznete v přiloženém textu. Kancelář ředitele HSHMP

Celý článek

13.02.2018

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

13.02.2018

Výzva k podání nabídky na VZMR: Pokládka deratizačních nástrah na pobočkách HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na pokládku deratizačních nástrah na pobočkách HSHMP. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

12.02.2018

Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 6. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města zveřejňuje informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) na území hlavního města Prahy. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

12.02.2018

Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Východ

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze vyhlašuje dne 12. 2. 2018 výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Východ (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

Celý článek

12.02.2018

Odborný rada oddělení hygieny práce - pobočka Východ

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze vyhlašuje dne 12. 2. 2018 výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny práce - pobočka Východ (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

Celý článek

09.02.2018

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje zprávu o činnosti HSHMP v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., a to za rok 2017. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

09.02.2018

Návrh seznamu vod ke koupání pro rok 2018 k připomínkám veřejnosti

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje návrh seznamu vod ke koupání, sestavený Ministerstvem zdravotnictví ČR pro rok 2018, a informuje občany o možnosti podat k seznamu připomínky, a to do 19. 2. 2018. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

09.02.2018

Výzva k podání nabídky na VZMR: Zajištění taxislužby pro zaměstnance HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje výzvu k podání nabídky pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění taxislužby pro zaměstnance HSHMP. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací

Činnosti v GISechČinnosti v GISech

Pobočky HSHMP

23.01.2018

Vážení návštěvníci webových stránek HSHMP. Nabízíme Vám v přehledné podobě rozmístění našich poboček v rámci hlavního města Prahy. Sekretariát ředitele HSHMP, 23. 1. 2018

celý článek