Aktuální informace z HSHMP

20.10.2016

Nový zákon o biocidech - informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje veřejnost o schválení zákona 324/2016 Sb., o biocidech, jímž dochází ke stanovení povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby při dodávání biocidních přípravků na trh na území ČR. Mgr. Lebenhart

Celý článek

20.10.2016

Výroční zpráva "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje výroční zprávu "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015". Bližší informace v textu. Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

Celý článek

19.10.2016

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2015

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci. PhDr. Alena Tomanová, ředitelka odboru hygiena práce

Celý článek

19.10.2016

Výzva k podání nabídky na VZMR: Pokládka podlahové krytiny na ředitelství HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na pokládku podlahové krytiny na ředitelství HSHMP. RNDr. Jan Jarolímek, MBA, ředitel

Celý článek

19.10.2016

Výzva k podání nabídky na VZMR: Malování kanceláří a přilehlých prostor ředitelství HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na malování kanceláří a přilehlých prostor ředitelství HSHMP. RNDr. Jan Jarolímek, MBA, ředitel

Celý článek

18.10.2016

Výroční zpráva "Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu "Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015". Bližší informace v textu. Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

Celý článek

Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací

Činnosti v GISechČinnosti v GISech

Pobočky HSHMP

19.04.2016

Vážení návštěvníci webových stránek HSHMP. Nabízíme Vám v přehledné podobě rozmístění našich poboček v rámci hlavního města Prahy. Sekretariát ředitele HSHMP, 19. 4. 2016

celý článek