Aktuální informace z HSHMP

17.05.2018

Informace pražské hygieny o podmínkách přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

V souvislosti se zápisem dětí do mateřských škol informuje Hygienická stanice hlavního města Prahy o novinkách souvisejících s hlediskem povinnosti dítěte podrobit se pravidelnému očkování. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

14.05.2018

Pozvánka na bezplatnou přednášku pro pořadatele jednorázových akcí

Hygienická stanice hlavního města Prahy zve zájemce na bezplatnou přednášku, jejíž hlavním tématem je Hygienická pravidla a rizika jednorázových akcí. Bližší informace v přiložené pozvánce. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

11.05.2018

Pražští hygienici pokračují v kontrolách dodržování protikuřáckého zákona

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o výsledku kontrol dodržování tzv. protikuřáckého zákona v provozovnách poskytujících stravovací služby za období leden - duben 2018. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

11.05.2018

Spalničky v Praze: od začátku roku 79 nemocných

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje aktuální informace o počtu nemocných spalničkami v Praze k datu 11. května 2018. Více ve zprávě. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

09.05.2018

Pražští hygienici s preventivními programy na Dni Země v Praze 8

Hygienická stanice hlavního města Prahy zavítala se svými preventivně osvětovými programy na akci pro děti Den Země a Duben, měsíc bezpečnosti chodců, která proběhla 26. 4. 2018 na Žernosecké louce v MČ Praha 8. Ing. Jana Zónová, Kancelář ředitele

Celý článek

07.05.2018

Výroční zpráva o činnosti hygieny výživy a PBU v roce 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje zprávu o činnosti na úseku hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2017. K dispozici je řada zajímavých dat o činnosti hygieniků v této oblasti. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

07.05.2018

Pražská hygiena se připojuje k akci Světový den hygieny rukou

Hygienická stanice hlavního města Prahy si dovoluje upozornit na Světový den hygieny rukou, který letos připadl na datum 5. května 2018. Více informací v textu. MUDr. Danuše Antošová, Kancelář ředitele

Celý článek

04.05.2018

Pražští hygienici kvůli spalničkám vyhlásili mimořádné očkování u zaměstnanců urgentních příjmů pražských nemocnic

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy dnes vyhlásil opatřením obecné povahy mimořádné očkování proti spalničkám u zaměstnanců činných na centrálních příjmech a příjmových ambulancích pražských nemocnic. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

04.05.2018

Opatření obecné povahy - mimořádné očkování proti spalničkám

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje na své úřední desce opatření obecné povahy o mimořádném očkování vybraného zdravotnického personálu pražských nemocnic. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

03.05.2018

Dětská skupina - hygienické aspekty

Hygienická stanice hlavního města Prahy uspořádala 24. 4. 2018 v rámci pravidelných seminářů pro odbornou i laickou veřejnost bezplatnou přednášku na téma "Dětská skupina - hygienické aspekty." Ing. Anna Füleová, ředitelka HDM

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací

Činnosti v GISechČinnosti v GISech

Pobočky HSHMP

23.01.2018

Vážení návštěvníci webových stránek HSHMP. Nabízíme Vám v přehledné podobě rozmístění našich poboček v rámci hlavního města Prahy. Sekretariát ředitele HSHMP, 23. 1. 2018

celý článek