Aktualní informace k ptačí chřipce - činnost pražských hygieniků

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,


s ohledem na aktuální nákazovou situaci v Praze a s ohledem na vyhlášení mimořádných veterinárních opatření formou nařízení Státní veterinární správy k stanovení pásma dozoru v některých částech území hlavního města Prahy, konkrétně Třeboradice a Miškovice (viz přiložené dokumenty) si Vás dovolujeme seznámit s kroky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“), které v problematice ptačí chřipky podnikáme.


V první řadě jde o zajištění ochrany zdraví Vás, občanů hlavního města Prahy. Důležité je, že u chřipky kmene H5N8  (ptačí chřipka) nebyl dosud zaznamenán přenos na člověka, přesto jsou osoby v přímém kontaktu s nemocným sledovány u svého registrujícího praktického lékaře, a v případě, objeví-li se klinické příznaky chřipky (teplota, kašel, bolest v krku…) jsou vyšetřeny. Pravděpodobnost možné nákazy pro osoby provádějící veterinární opatření za využití všech osobních ochranných pomůcek, které mají k dispozici je nulová.

 

V souvislosti s rizikem ptačí chřipky spolupracuje HSHMP s Městskou veterinární správou Státní veterinární správy v Praze (dále "MěVS"), kde je aktivním účastníkem nákazové komise. Nákazová komise MěVS se schází za zvýšeného rizika výskytu nebezpečné nákazy. Je třeba si uvědomit, že ne každý uhynulý pták uhynul na ptačí chřipku. V Praze je zajištěna likvidace uhynulého ptactva, kterou lze nahlásit MěVS v Praze SVS na emailovou adresu posta.kvsa@svscr.cz, nebo telefonicky na 720995214, případně Městské policii Praha.

 

Mezi další organizace, s nimiž HSHMP v této věci úzce spolupracuje, patří  Magistrát hlavního města Prahy - odbor krizového řízení, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR a také Státní zdravotní ústav v Praze.

 

V Praze dne 6. 2. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel

 

Bližší informace k ptačí chřipce lze nalézt na:
http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ptaci-chripka-a-jeji-rizika_13248_1.html
http://szu.cz/tema/prevence/ptaci-chripka-h5n8-diagnostika-a-opatreni-v-pripade

 


 

Přílohy