Aktuální informace k výskytu ptačí chřipky na území hlavního města Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,


dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci v problematice ptačí chřipky na území hlavního města Prahy.

 

Do dnešního dne byly potvrzeny na území hlavního města dva výskyty vysocepatogenní ptačí chřipky vyvolané kmenem H5N8, který se na člověka nepřenáší. U volně žijících druhů se nestanovuje ochranné pásmo. Pro komerční chovy platí mimořádná veterinární opatření dříve vydaná Státní veterinární správou (dále „SVS“). Pro malochovy nadále platí preventivní opatření.

 

Osoby, které byly v přímém kontaktu s nemocnými živočichy, jsou  sledovány u svého registrujícího praktického lékaře, a v případě, objeví-li se klinické příznaky chřipky (teplota, kašel, bolest v krku…) jsou vyšetřeny.

 

Aktuální průběh ptačí chřipky v ČR můžete sledovat na webových stránkách SVS http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/.

 

Zároveň jsou na webu SVS (www.svscr.cz) k dispozici informační letáky pro veřejnost, které k problematice ptačí chřipky zpracovala SVS a Ministerstvo zemědělství ČR. Zmiňované letáky rovněž naleznete pod tímto sdělením jako přílohu.

 

V Praze dne 18. 1. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel