Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) v 2. týdnu roku 2020 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 3. 1. 2020 - 9. 1. 2020, tj. 2. týden 2020

 

 

V tomto týdnu stoupla podle očekávání nemocnost ve všech věkových kategoriích. Aktivita chřipky i v Evropě stále vzrůstá - zatím se  nejedná o epidemický stav. V Praze byl již opakovaně  laboratorně potvrzen  virus chřipky u mabnulantních nemocných osob. V Evropě cirkulují oba subtypy chřipkového viru A (H1 a H3) a minoritně i typ B, všechny s očekávanou genetickou charakteristikou.

Na území hl. města Prahy byly již hlášeny další 2 případy těžkého průběhu onemocnění chřipkou s hospitalizací na ARO a JIP (bez úmrtí). Celkově je tedy v aktuální sezóně na území hl. m. Prahy dosud hlášeno 5 případů,  z toho 1 s úmrtím.

 

 

V Praze 13. 1. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru