Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) v 50. týdnu roku 2019 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 6. 12. - 12. 12. 2019, tj. 50. týden 2019

 

V tomto týdnu  zůstává nemocnost na přibližně stejné úrovni,  celková nemocnost v rámci celé  ČR se zvýšila pouze o 2,1 %, nemocnost na území hl.města Prahy pak  klesla o 7,7 %. Vzhledem k nastávajícím dnům volna lze očekávat typický administrativní pokles nemocnosti,který doporvází každoročně vánoční svátky a který je ovlivněn menší návštěvností u lékařů. Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipkové virová respirační onemocnění však již hlásí kromě nechřipkových virů i ojedinělé záchyty viru chřipky A H3N2. V Evropě je situace zatím klidná. Pouze Portugalsko, Finsko a Anglie hlásí počínající epidemický stav.

 

 

V Praze 16. 12. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru