Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) v 8. týdnu roku 2020 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každý pátek za aktuální týden. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP

 

Hlášení za období od 14. 2. 2020 - 20. 2. 2020, tj. 8. týden 2020

 

V tomto týdnu došlo k dalšímu poklesu celkové nemocnosti jak na území hl. m. Prahy (o 10,2%), tak na území celé republiky (o 11,2%), a to ve všech věkových kategoriích (v Praze ve věkové kategorii 65+ došlo k mírnému navýšení o 3,3%, ale celková nemocnost za celou ČR je v této věkové kategorii nižší o 5,8%). Nemocnost bude pravděpodobně dále klesat. Hlášená nemocnost akutními respiračními infekcemi v tomto týdnu však zasáhla celkem přes 17 000 osob jen na území hl. města Prahy. Dále bylo hlášeno 11 nových případů chřipky s těžkým průběhem, vyžadujících hospitalizaci na ARO nebo odd. JIP, z toho 2 případy končily úmrtím. Celkem je tedy v aktuální sezóně na území Prahy hlášeno 36 případů chřipky s těžkým průběhem, z toho 5 úmrtí.

 

Osvětové materiály - chřípka, její prevence, význam očkování:

 

► osvětový leták Státního zdravotního ústavu "Pozor! Chřipka útočí!" (pdf; 1,84 MB)

 

► osvětový leták WHO Europe "CHŘIPKA - Jak chránit sebe a své okolí" (pdf; 706 kB)

 

► Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti chřipce (pdf, 248 kB)

 

► osvětový videoklip Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu "Zdraví je bohatství" - přímý link zde

 

► odborný aktuální článek MUDr. Jana Kynčla ze Státního zdravotního ústavu "OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE. FLU VACCINATION. 2019/2020"

 

► Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování - osvětově - preventivní text MUDr. Jana Kynčla, Ph.D. a  MUDr. Martiny Havlíčkové, CSc. ze Státního zdravotního ústavu

 

► osvětový leták Ministerstva zdravotnictví ČR "Prevence a opatření při výskytu chřipky A (H1N1) - určeno pro pacienty (pdf; 1,07 MB)


► osvětový leták Státního zdravotního ústavu "Nakažte ostatní dobrou náladou - ne chřipkou - 7 mýtů o chřipce" (pdf; 1,28 MB)


► osvětové pexeso Státního zdravotního ústavu "Nehrajte si se svým zdravím a nedovolte chřipce zaútočit. Braňte se očkováním." (pdf; 832 kB)

 

► osvětový leták Státního zdravotního ústavu "Buďte profesionál. Očkujte se proti chřipce. (pdf; 962 kB)

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O CHŘIPCE A VÝZNAMU OČKOVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY PACIENTŮ - STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV:

 

ONEMOCNĚNÍ SRDCE pdf; 167 kB
ASTMA pdf; 169 kB
DIABETES pdf; 167 kB
OSLABENÁ IMUNITA pdf; 167 kB
TĚHOTENSTVÍ

pdf; 168 kB

 

 

V Praze 21. 2. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP