Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) ve 3. týdnu roku 2020 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 10. 1. 2020 - 16. 1. 2020, tj. 3. týden 2020

 

 

V tomto týdnu stoupla nemocnost ve všech věkových skupinách. Celkově v Praze o 18,5% a v ČR o 6,8%, počet nemocných tak dosáhl hodnot nemocnosti před vánočními svátky. Jedná se o běžnou situaci. V tomto týdnu byly hlášeny další dva případy chřipky s těžkým průběhem s nutností hospitalizace. Celkově je tedy v této sezóně hlášeno 6 případů, z toho 1 s úmrtím.

 

 

V Praze 20. 1. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP