Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) ve 39. týdnu roku 2019 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

 

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 20. 9. - 26. 9. 2019, tj. 39. týden 2019

 

V tomto týdnu se opět mírně zvýšila nemocnost a to celkově o 14,2% v ČR a celkem o 11,8% v Praze. Nemocnost je stále pod epidemickým prahem a je  vhodné nechat se očkovat proti sezónní chřipce zejména u osob s chronickými nemocemi. Téměř polovina pacientů hospitalizovaných se závažným průběhem chřipky v sezóně 2018/2019 měla chronické kardiovaskulární onemocnění a nebyla očkovaná, celkem 40% pacientů hospitalizovaných pro závažný průběh onemocnění na ARO a JIP mělo chronické onemocnění plic a nebyli očkovaní a  30% hospitalizovaných pacientů bylo obézních a 30% pacientů s diabetem. Všichni chronicky nemocní by měli před  letošní sezónou využít možnosti očkování.

 

 

V Praze 30. 9. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru