Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) ve 4. týdnu roku 2020 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 17. 1. 2020 - 23. 1. 2020, tj. 4. týden 2020

 

V tomto týdnu vzrostla celková nemocnost v Praze o 31,6% a v ČR o 29,8% a to ve všech věkových kategoriích. Nejvíce však ve věkové kategorii 0-5 a 6-14 let. U dětí 0 - 5 let stoupla nemocnost o  více než polovinu u dětí školních (6 - 14 let) dokonce o 70%. Bylo hlášeno 6 nových případů chřipky s těžkým průběhem a nutostí hospitalizace na oddělení JIP nebo ARO z toho jeden případ končil úmrtím. Celkově je tedy v Praze v této sezóně hlášeno 13 př. z toho 2 úmrtí. Lze předpokládat, že nemocnoist bude nadále stoupat.

 

 

V Praze 24. 1. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP