Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) ve 45. týdnu roku 2019 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 1. 11. - 7. 11. 2019, tj. 45. týden 2019

 

Po mírném propadu nemocnosti v minulém týdnu, který byl pravděpodobně způsoben  probíhajícími podzimními prázdninami, se v tomto týdnu nemocnost opět mírně zvýšila, ale pouze na svou původní a očekávanou hodnotu. Nemocnost vzrostla ve všech věkových kategoriích a to v součtech za celou ČR i v Praze. Celkově nemocnost stoupla o 6,3% v ČR a o 21,4 % v Praze. Koncem tohoto týdne by lékaři měli obdržet objednané vakcíny proti chřipce, je tedy možnost využít dodávky a nechat se proti sezónní chřipce očkovat. Každoročně onemocní 10% dospělých a 30% dětí chřipkou jiná ochrana než očkování není.

 

 

V Praze 11. 11. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru