Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 1. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 105 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 627 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

 

 

Hlášení za období od 28.12. - 3.1.2018, tj. 1. týden 2019

 

 

 

Nemocnost je typická pro tuto roční dobu, jedná se o sporadické případy onemocnění a klasický administrativní pokles hlášené nemocnosti v období vánočních svátků. Na území hl. m. Prahy bylo v minulém týdnu  hlášeno 5 nových případů onemocnění chřipkou s těžkým průběhem vyžadujícím hospitalizaci, celkem je dosud evidováno 7 těžkých případů onemocnění včetně 1 úmrtí.

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 1. 2019

 

 

MUDr. Martina Marešová

v.z. ředitelka protiepidemického odboru