Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 1. týden roku 2020 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 27. 12. 2019 - 2. 1. 2020, tj. 1. týden 2020

 

V prvním týdnu nového roku zůstává nemocnost na nízké úrovni vzhledem k předcházejícím dnům volna. Napříč republikou však dochází k nárůstu chřipkových infektů, v záchytech převažuje subtyp A H3. V uplynulém týdnu byly také hlášeny první tři případy těžkého průběhu onemocnění chřipkou. V jednom případě se jednalo o turistu z Malajsie, onemocnění končilo úmrtím. Další dvě osoby české národnosti byly hospitalizovány pro těžkou pneumonii.

 

 

V Praze 6. 1. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru