Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 12. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 17. 3. - 23. 3. 2018, tj. 12. týden

 

 

 

 

Ve 12. KT počet hlášených onemocnění v Praze poprvé za tuto sezónu poklesl na neepidemickou hodnotu ve všech věkových kategoriích. Nejvyšší pokles hlášené nemocnosti a to o 24 % byl zaznamenán u školních dětí 6 – 14 let. Lze předpokládat, že tento pokles již bude trvalý. Počet respiračních onemocnění vyvolaných viry chřipky bude nadále klesat, na nemocnosti se budou podílet jiné, nechřipkové viry. V loňské sezóně v tuto dobu již byla cirkulace chřipkových virů minimální, letošní sezóna má nejméně 14 denní zpoždění. V této letošní sezóně evidujeme 67 závažně probíhajících  onemocnění,  které si vyžádaly hospitalizaci na JIP a ARO a bohužel také 17 úmrtí.

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 26. 3. 2018

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru