Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 13. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 24. 3. - 30. 3. 2018, tj. 13. týden

 

 

 

 

 

V uplynulém KT došlo k dalšímu předpokládanému poklesu ARI. Přesto je stále v populaci obyvatel Prahy množství možných zdrojů nákazy onemocnění chřipkou o tom svědčí i počet hlášených závažně probíhajících onemocnění. V tomto týdnu byly v Praze hlášeny celkem 4 závažně probíhající onemocnění a 2 úmrtí. Další výrazný pokles nemocnosti ARI předpokládá Hygienická stanice hlavního města Prahy i v tomto následujícím týdnu.

 

 

 

 

V Praze 3. 4. 2018

 

 
MUDr. Martina Marešová
vedoucí protiepidemického oddělení