Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 15. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 


Hlášení za období od 7. 4. - 13. 4. 2018, tj. 15. týden

 

 

 


V uplynulém kalendářním týdnu došlo k dalšímu předpokládanému poklesu počtu hlášených onemocnění ve všech věkových kategoriích. Jde o výskyt, který je obvyklý v tomto ročním období a nijak se nevymyká datům hlášeným v posledních 5 letech. Od začátku chřipkové sezóny bylo na územní hlavního města Prahy evidováno celkem 72 závažně probíhajících onemocnění vyžadujících hospitalizaci na ARO a JIP a 22 úmrtí. Počet hlášených onemocnění v dalším týdnu s největší pravděpodobností opět poklesne, následující vzestup lze očekávat až na podzim tohoto roku.

 

 

 

 

 

V Praze 16. 4. 2018

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru