Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 17. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 21. 4. - 27. 4. 2018, tj. 17. týden

 

 

 

V 17. KT došlo k dalšímu poklesu počtu hlášených ARI. Chřipka v tomto časovém období, tak jako každoročně, přestává být problémem. Letošní chřipková sezóna byla poměrně dlouhá, charakteru epidemie nemocnost dosáhla v prvních lednových týdnech a teprve v 10.kalendářním týdnu došlo k výraznému poklesu počtu hlášených onemocnění. Závažnou formu chřipky vyžadující hospitalizaci na JIP nebo ARO prodělalo 73 osob, z nich 22 zemřelo. V letošním roce dominovala chřipka B, linie Yamagata, chráněni byli ti, kteří využili 4valentní protichřipkovou vakcínu. Průběh sezóny opět zdůraznil nutnost očkování proti chřipce před sezónou, nezbytnost očkování je stále podceňována.

 

K poskytování informací o chřipce se HSHMP opět vrátí v říjnu 2018.

 

 

 

 

V Praze 30. 4. 2018

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru