Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 40. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 28.9. - 4.10.2018, tj. 40. týden

 

 

Chřipková sezóna 2018/2019 je na počátku, postupně dochází k nárůstu počtu hlášených onemocnění, tento nárůst bude probíhat v průběhu celého podzimního období. Virus chřipky dosud nebyl na území Česka izolován, veškerá hlášená respirační onemocnění byla vyvolána jinými nechřipkovými viry, zejména rhinoviry. Je optimální čas k očkování, které je jedinou psecifickou ochranou před títmo onemocněním. Loňská sezóna zaznamenala mimořádně vysoký počet závažně probíhajících onemocnění chřipkou, proto apeluji zejmna na osoby s chronickým onemocněním srdce, plic, ledvin a diabetem, které mají očkování hrazeno státem, stejně jako osoby nad 65 let, aby tohoto očkování využily.

 

Více informací ke chřipce na webových stránkách HSHMP - http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html

 

 

V Praze dne 8. 10. 2018

 

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka protiepidemického odboru