Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 44. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 105 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 607 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

 

 

Hlášení za období od 26.10. - 1.11.2018, tj. 44. týden

 

 

V grafu naznačený pokles hlášených onemocnění je ovlivněn podzimními prázdninami dětí. Národní referenční laboratoř hlásí ojedinělé záchyty chřipky. V Praze hlášen 1 laboratorní nález chřipky typu B u hospitalizované ženy. Celkově se však stále na nemocnosti podílejí více nechřipková respirační agens.

 

 

V Praze dne 5. 11. 2018

 

 

 

MUDr. Martina Marešová

v.z. ředitelka protiepidemického odboru