Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 8. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 15. 2. - 21. 2. 2019, tj. 8. týden 2019

 

V tomto týdnu došlo k výraznému poklesu nemocnosti ve všech věkových skupinách celkově o 21,8 %. Nemocnost je tak v Praze pod hranicí epidemie. Bylo však hlášeno dalších 11 případů onemocnění s těžkým průběhem vyžadujících hospitalizaci v lůžkových zdravotnických zařízeních, na pracovištích typu JIP nebo ARO,  z toho 6 případů skončilo fatálně. Od začátku sezóny je v Praze evidováno celkem 65 případů s těžkým průběhem, z tohoto počtu 17 pacientů bohužel zemřelo. Aktuálně se dá předpokládat, že epidemie chřipky v Praze je v tomto období ukončena.

 

V Praze dne 25. 2. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru