Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 9. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 22. 2. - 28. 2. 2019, tj. 9. týden 2019

 

 

V Praze se v tomto týdnu mírně zvedla nemocnost a to celkově o 8,8 %. Ve věkových skupinách do 24 let se zvedla, cca o 20 %, u osob 25 letých a starších naopak mírně klesla, cca o 10 %. Nemocnost je však stále pod hranicí epidemie a tento mírný nárůst po jarních prázdninách je obvyklý. V tomto týdnu bylo hlášeno 7 nových případů onemocnění chřipkou s těžkým průběhem vyžadujícím hospitalizaci na JIP nebo ARO. Celkem je tedy v Praze od začátku sezóny evidováno 72 př. z toho 20 s úmrtím.

 

 

V Praze dne 4. 3. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru