Antigenní testování pro veřejnost v Praze

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje veřejnost, že veškeré potřebné informace o  místech, nabízejících antigenní testy onemocnění covid-19 poskytuje internetová stránka Ministerstva zdravotnictví ČR koronavirus.mzcr.cz, konkrétně specializovaná sekce této internetové stránky nazvaná "Dobrovolné antigenní testování".

Antigenní testování je dostupné počínaje dnem 16. prosince 2020, k odběru je třeba se vždy PŘEDEM objednat.

 Jednotlivá odběrová místa mají rozdílné časové rozvrhy podle možností příslušných zdravotnických zařízení.  Podle informací MZ ČR nebudou odběrová místa ve funkci 25. 12. 2020. Antigenní testování je pro občany České republiky dobrovolné a bezplatné, je možno ho absolvovat opakovaně (s nutným odstupem pěti dní). Přehled o odběrových místech v Praze nabízíme zde:


 


Dovolujeme si upozornit, že seznam odběrových míst je průběžně doplňován o další zdravotnická zařízení, a nabídka volných termínů podléhá v této souvislosti změnám. 

Odběrová místa, která jsou již ve funkci i pro antigenní odběr, jsou pro rychlou orientaci označena barevně                (s rozlišením podle vytíženosti): 

 


 

 

 

V Praze 15.12. 2020  

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy