Covid-19 v Praze v číslech a statistikách

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se intenzivně zabývá epidemiologickou situací kolem onemocnění covid-19 v Praze již více než rok. V průběhu daného období zveřejňuje na svých internetových stránkách průběžné statistiky zachycující vývoj onemocnění covid-19 nejen v obecných věkových, ale i specifických vrstvách populace.

 

 

Od března  2020 do konce ledna 2021 hygienici v Praze zaznamenali 109 488 pozitivních případů onemocnění covid-19. Vývoj onemocnění v jednotlivých měsících uváděného období i průběhy šetření jednotlivých případů dokresluje následující tabulka a graf:

 

 

 

Covid-19 a vybrané profese v Praze

 

Zajímavá data lze sledovat například, u jakých profesí se covid-19 v období od 1. ledna do 14. února 2021 v Praze objevil. V uvedené době pražští hygienici v metropoli evidují celkový počet 39 053 covid-19 pozitivních případů.

 

Orientační přehled: covid-19 v Praze dle profesí za období 1. 1. – 14. 2. 2021

 

Vysvětlení: údaje v tabulce jsou ryze orientační, zjištěné v rámci epidemiologických šetření při řešení jednotlivých covid-19 pozitivních případů. Přehled nemůže být podkladem pro vědecké, nýbrž výhradně pro čistě informační účely.

Covid 19 v pražských školách na konci roku 2020 a začátcích roku 2021

 

Pražští hygienici pečlivě monitorují a šetří covid-19 pozitivní případy i v pražských školách a školských zařízeních. Graf i tabulka znázorňují vývoj v těch zařízeních, která v rámci platného nouzového stavu fungovala v závěrečném období roku 2020 a v prvních týdnech roku 2021. Situace v jednotlivých obdobích kolísala, v poslední týdny však ukazují opětovně zvýšené výskyty.

 

 

 

 

V Praze 19. 2. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy