Čtvrtý ročník akce Geografie pro život – Den zdraví

Zajímavé informace o svém zdravotním stavu jako například množství tělesného a viscerálního tuku, znalosti výpočtu indexu tělesné hmotnosti (BMI), výše rizika civilizačních chorob, hodnota krevního tlaku nebo rady a doporučení, jak správně vybírat zdravé potraviny či jak se poprat s přebytečnými kilogramy. Ale i řada doporučení spojených s prevencí nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění. Měření CO ve vydechovaném vzduchu či testování míry závislosti u kuřáků. To je jen malá nabídka toho, co čeká návštěvníky již čtvrtého ročníku akce Geografie pro život – Den zdraví, kterou pořádá v pátek 24. listopadu 2017 Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) spolu s výzkumným týmem GeoQol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Akce se uskuteční od 9.30 do 14.00 hodin v 1. patře budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty na Albertově 6, Praha 2.

 

Návštěvníci této zajímavé akce zaměřené hlavně na zdravý životní styl se mohou nechat změřit speciálním přístrojem OMRON BF 511, který kombinuje bimanuální a bipedální elektrody a umožňuje tak pomocí bio-impedanční metody zjistit skladbu lidského těla, tj. množství tělesného tuku v %, viscerálního tuku a vypočítat BMI. Zjištěné hodnoty budou následně zaneseny do speciálního zdravotního osvědčení, jehož ukázku najdete na konci této informace. Každý z účastníků si osvědčení odnese s sebou. Na místě budou přítomny i dvě lékařky z HSHMP, které na základě uvedených hodnot ve zdravotním osvědčení provedou s daným člověkem konzultaci a zároveň mu poskytnou i řadu odborných doporučení, jak o sebe lépe pečovat, jakým způsobem se lépe stravovat, jak předcházet vzniku civilizačních chorob, tedy jak potlačovat rizikové faktory chronických neinfekčních chorob a naopak posilovat ty protektivní.

 

Akce, která byla pořádána již v předešlých třech letech, se v minulosti vždy setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti. „Upřímně jsem vždy velmi mile překvapen obrovským zájmem, se kterým se tato akce, kterou jsme před čtyřmi lety s profesorkou Dzúrovou z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity zakládali, setkává,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy a dodává: „Akce je o to důležitější, že čísla o výskytu incidence především dětské populace a mladistvých obezitou jsou v Česku skutečně výrazným problémem, se kterým musíme nejen my jako orgán ochrany veřejného zdraví, ale i další instituce jako jsou školy, rodiny a další, aktivně a cíleně bojovat. Je proto zásadní vyvinout u mladých lidí zájem o jejich zdraví a také zvýšit zdravotní gramotnost, která podle řady studií v Česku není v této věkové skupině na příliš vysoké úrovni.“

 

I v letošním roce se podařilo k účasti na letošní akci přizvat také odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze a výživovou specialistku z neziskové organizace Vím, co jím, o.p.s. Program je blíže uveden na konci této zprávy. „Zajímavou novinkou letošní ročníku je z mého pohledu edukace široké veřejnosti, kterou jsme zaměřili na správnou hygienu rukou,“ prozrazuje šéf pražských hygieniků Jarolímek s tím, že účastníci Dne zdraví si vyzkouší správné mytí rukou a budou následně kontrolováni pečlivým okem hygienika s pomocí UV lampy.

 

„Přáním každého z nás je žít co nejdéle v dobrém zdraví, a proto je důležité zaměřovat se na minimalizaci rizikových faktorů, které můžeme svým chováním sami ovlivnit. U mladé generace to platí především,“ říká Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která vede výzkumný tým GeoQol a zároveň je na fakultě garantkou navazujícího magisterského studijního oboru Sociální epidemiologie, jehož studenti se do akce rovněž aktivně zapojí.


 
A pokud by se vám nepodařilo se této akce zúčastnit, je možné sledovat průběžně webové stránky HSHMP www.hygpraha.cz, kde je možné se v sekci „Podpora zdraví a zdravotní politika“ dozvědět, kdy a kde se podobná akce „Den zdraví“ bude v nejbližší době na území hlavního města Prahy konat. Pro řadu zajímavých informací z výzkumu zdravotního stavu populace v geodemografických a socioekonomických souvislostech doporučujeme také navštívit webové stránky výzkumného centra GeoQol http://geoqol.natur.cuni.cz/.

 

Těšíme se na setkání s Vámi na pražském Albertově v rámci Dnů geografie.

 

V Praze dne 21. listopadu 2017

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA – ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – vedoucí týmu GeoQol PřF UK

 

Příloha č. 1 – pozvánka na akci Den zdraví


 

Příloha č. 2 – zdravotní osvědčení