Pražští hygienici se připojují k myšlenkám Světového dne úrazů

Organizace spojených národů vyhlásila v roce 1992 17. říjen „Světovým dnem úrazů“. Hlavním smyslem tohoto dne je připomenout si, že úraz může potkat každého z nás a jediným způsobem boje proti úrazovosti je včasná prevence.

 

Úraz lze definovat jako poškození zdraví, které vzniká působením energie, jenž je silnější než adaptační schopnost lidského organismu. Obvykle jde o náhlé vystavení mechanické, chemické, termické, elektrické nebo radiační energii, anebo nedostatek některé základní energie pro život nutné. Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin jako popálení, opaření, dušení jsou obvykle shrnovány pod pojem úrazu, jako neúmyslné nehody. Nehodou není úmyslné sebepoškození nebo násilí. Vývoj standardizované úmrtnosti (ukazatel vypočtený z věkově specifických úmrtností srovnávaných populací, které jsou aplikovány na věkovou strukturu standardní populace) na poranění a otravy u mužů a žen v Česku, hlavním městě Praze a EU15 v období let 1995 – 2015 na 100 000 je příznivý, tj. má klesající trend. Následkem úrazů umírají častěji muži (graf 1).

 

Graf 1: Vývoj standardizované úmrtnosti na poranění a otravy u mužů a žen v Česku,
             hl. m. Praze a EU15 v období let 1995 – 2015 na 100 000 osob

Zdroj: ÚZIS ČR, HFA WHO, 2017

 

Úrazy, jako třetí nejčastější příčina úmrtí v české populaci, by měly být prioritním problémem preventivní péče.


Pražští hygienici se podílí na preventivních aktivitách se zaměřením na prevenci úrazů a to pořádáním přednášek a besed pro seniorskou populaci, pro rodiče pečující o předškolní děti či přímo ve školách a na různých osvětových akcích pro širokou veřejnost. "V letošním roce jsme pro dětskou veřejnost nově realizovali pilotní projekt, zaměřený na prevenci dopravních úrazů s názvem Vidí mě?," představuje nový projekt šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek a dodávám, že celkem si hru již vyzkoušelo více než 300 dětí z mateřských a základních škol v Praze (naposledy během akce s názvem „Rozloučení s létem“ dne 5. 10. 2017 na Praze 8).

 
Principem této nové hry je nechat děti vyzkoušet, které barvy oděvů jsou pro řidiče dobře viditelné a rozlišitelné, a které naopak splývají s pozadím, ať již se jedná o denní dobu či podvečer nebo tmu v noci, případně za deště či sněžení. Děti samy třídily barevné nápisy na čitelné a nečitelné a pak si z nabízených možností vybíraly oblečení, které by je nejlépe chránilo na cestě do a ze školy za různých okolností, poté hodnotily to, co zrovna mají na sobě. Výsledkem byly například výroky: „No to já nejsem vůbec vidět“ nebo „Ale já mám reflexní proužky i tady a tady!“ Zájem o tuto aktivitu byl opravdu veliký, což nás velmi potěšilo.


 

Fotografie 1: Účastníci hry „Vidí Mě?“ na Praze 8


Zdroj: HSHMP

 

Fotografie 2: Děkuji pod dohledem MUDr. Antošové, tvůrce projektu

Zdroj: HSHMP

 

O dalších aktivitách realizovaných HSHMP se můžete dozvědět na našich webových stránkách: http://www.hygpraha.cz/obsah/informace_437_1.html

Přihlášku na besedu/přednášku s tématem prevence úrazů naleznete zde:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/banner-prednasky-a-besedy-2311_2311_36_1.html
 
 

Použité zdroje:
Veronika Benešová a kol.: Úrazy a možnosti jejich prevence, CÚP FN Motol Praha 2011. ISBN 978-80-254-8881-2
http://data.euro.who.int/hfadb/
http://www.uzis.cz/data-presentation-system
 

V Praze dne 16. 10. 2017


Ing. Anna Fűleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky