Rozvolňovací opatření: hygienická pravidla pro posilovny, tělocvičny, fitness cetnra, holičství a kadeřnictví, masérské služby či manikúry a pedikúry

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje závěry pracovní skupiny k uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví, která stanovila hygienická pravidla pro provozovatele, kteří mohou od 27. dubna, resp. od 11. května 2020, opět začít fungovat a otevřít svůj provoz pro širokou veřejnost.

V rámci postupných uvolňovacích opatření platí již od 27. dubna 2020 speciální hygienická pravidla pro posilovny a fitness centra.

Z poskytovaných služeb mohou od 11. května opět začít fungovat holičství a kadeřnictví, masérské služby či manikúry a pedikúry.

 

Požadavky na provoz posiloven, tělocvičen a fitness center

 

Je nutné zajistit následující:


• omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient; za tímto účelem je nutné přepočítat aktivní cvičební plochu a regulovat počet návštěv,
vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
• zakazuje se používat šatny a sprchy,

• personál používá ochranné roušky (recepce, trenéři, instruktoři),
• zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
• průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
• zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
• klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
• prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
• upřednostňovat platby bezkontaktně,
• používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
• je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
• v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
• upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.
 

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI ZDE.

Provozovny holičství a kadeřnictví

 

Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví;
v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky;
před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce;
povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek;
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

 

Další doporučující opatření:

 

Bude preferována bezkontaktní platba.

 

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI ZDE

 

DETAILY TÉŽ  V INFORMAČNÍM LETÁKU

Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie

 

Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky;
povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek;
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem;
před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

Další doporučující opatření:


Bude preferována bezkontaktní platba.
Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.

 

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI ZDE

 

DETAILY TÉŽ  V INFORMAČNÍM LETÁKU

 

Pro webové stránky HSHMP zpracoval z podkladů Ministerstva zdravotnictví dne 3.5.2020

odbor hygieny obecné a komunální HSHMP