Den zdraví na Hygienické stanici hlavního města Prahy

122 zaměstnanců, tj. víc než polovina z celkového počtu 225 zaměstnanců Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se účastnilo úplně prvního Dne zdraví pro zaměstnance HSHMP, který se konal 1. a 2. března 2017 v budově ředitelství v Rytířské ulici. Zájem o tuto akci, kterou odborní zaměstnanci v rámci svých preventivních aktivit pořádají pro městské části, školy a školní zařízení či jiné externí subjekty, byl opravdu veliký. Celkem bylo pro zaměstnance pražské hygieny připraveno sedm stanovišť. Na konci této "populárně-naučné cesty" získali všichni zúčastnění nejen zdravotní osvědčení, kde byly zaznamenány jejich aktuální tělesné hodnoty (výška, váha, BMI, krevní tlak atp.), ale za svoji účast dostali i „ovocné ocenění“: jablko, mandarinku / banán.

 

Fotografie 1: Měření tělesných parametrů

Trasa začínala měřením tělesných parametrů na speciální váze. Zájemci z řad našich zaměstnanců se zhruba po třech minutách dozvěděli hodnotu svého aktuálního BMI, zjistili podíl tuků v těle nebo procento kosterní svaloviny. Nebývale velký zájem byl ale o přeměření výšky. Většina z příchozích se totiž shodla na tom, že si nejsou těmito parametry zcela jisti. „Jen mě přeměřte,“ řekla Vladimíra Zárubová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální (na snímku). Toto stanoviště odborně zaštiťovali odborníci a kolegové ze Státního zdravotního ústavu, který se na akci spolupodílel. Zde jako první do našeho zdravotního dotazníku zapsali zjištěné hodnoty (příloha Zdravotní osvědčení).

 

Fotografie 2: Pohybová aktivita na pracovišti

Bolestmi zad, trpí občas každý z nás. „Rychle si to vyfoťte, to je zážitek vidět cvičit ekonomické a provozní oddělení,“ nabádala Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky, hlavní organizátorka této akce u stanoviště s názvem: „Pohybová aktivita na pracovišti“. Jak nás přesvědčila lektorka – pět minut denně si  - i v práci - najde každý. Je přitom jedno zda si zacvičí s míčkem, nebo se jen prostě protáhne. Letáky s podrobnými návody, jak cvičit v kanceláři, si odtud odnášel skoro každý. Dostupné jsou pro širokou veřejnost. (Jsou to letáky Státního zdravotního ústavu a najdete je v přílohách tohoto článku: Buď aktivní při práci vsedě, Ulehči si práci vstoje, Usnadni si práci u počítače).

 

Fotografie 3: Měření krevního tlaku

Vysoký krevní tlak je v Česku jeden z nejčastějších rizikových faktorů například pro vznik cévní mozkové příhody, nebo infarktu myokardu. Proto si ho měli zaměstnanci HSHMP možnost zkontrolovat: „Vy jste si dal ráno kávu? Tak to vaše měření neplatí. Přijďte ještě jednou odpoledne,“ uslyšel Matěj Čermák, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální, když si nechal změřit krevní tlak na třetím stanovišti. Právě o toto měření byl velký zájem ze strany všech návštěvníků této akce a to bez rozdílu věku.

 

Fotografie 4: Nácvik samovyšetření prsu a varlat

Karcinom prsu je jedním z nejčastějších onemocnění v Česku a nejčastějším v Praze. Včasný záchyt případných patologických změn je důležitý proto, že čím dříve se onemocnění diagnostikuje, tím větší je šance na jeho vyléčení a trvalé uzdravení. „Vyšetřování prsou je potřeba provádět systematicky, je přitom jedno, na kterém místě s ním začnete. Také je důležité, aby se kontrola prováděla přibližně ve stejný den v měsíci – v případě žen nejlépe s ohledem na jejich menstruační cyklus,“ přesvědčovala nás Danuše Antošová z oddělení PZ a ZP. Ta nám také prozradila, že na www.rucenaprsa.cz, nebo na www.hlidackouli.cz, jsou aplikace, které si lze stáhnout do mobilu. Ty vás včas upozorní, že je čas na samovyšetření (podrobnosti najdete v příloze – prsa_koule).

 

Fotografie 5: Měření CO ve vydechovaném vzduchu

Téměř třetina populace kouří, v Praze je to dokonce čtvrt milionů osob, kteří mají na přísun nikotinu pravidelnou závislost. Kouření je přitom považováno za jeden z rizikových faktorů pro kardiovaskulární a nádorová onemocnění. U stolku, kde si kuřáci mohli nechat změřit obsah oxidu uhličitého, který vydechují, bylo většinou prázdno. Jak se totiž ukázalo, většina zaměstnanců jsou nekuřáci. Velký zájem byl ale o prohlídku modelů – jak vypadají plíce kuřáka a nekuřáka nebo o to, jak moc je plná lahev s obsahem dehtu, který člověk vykouří za čtrnáct dní – pokud si dá denně půl krabičky cigaret. Tam se naopak lidé zastavovali a nevěřícně kroutili hlavou.

 

Fotografie 6: Víte, co jíte?

Helena Takáčová Šnajdrová ze společnosti Vím, co jím o. p. s., nestačila odpovídat na dotazy. Nejčastěji se týkaly obsahu soli a cukru v našich potravinách. Otázky směřovaly k prevenci obezity, která je v naší populaci alarmující nejen u dospělých, ale i u dětí. Příchozí se tak třeba dozvěděli – že zatímco v nealkoholickém pivu jsou jen čtyři kostky cukru, ve slazené minerálce s obsahem 1,5 litru jich je přesně jedenadvacet. Mohli také ochutnat zdravou svačinku – bílý jogurt s müsli. Další zajímavosti na téma zdravá výživa se dozvíte na: www.vimcojim.cz

 

Fotografie 7: Konzultace s lékařkou

Poslední zastavení s vyplněným zdravotním dotazníkem bylo u MUDr. Lidmily Hamplové, Ph.D. (na snímku) z Vysoké školy zdravotnické v Praze. Odborná lékařka každému zkontrolovala všechny naměřené hodnoty a posuzovala je vzhledem k možným rizikům vzniku kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Součástí její konzultace byl apel na to, abychom se aktivně zúčastňovali všech preventivních programů a screeningů, které náš zdravotnický systém nabízí bezplatně. „Děláte mi moc velkou radost, že nekouříte,“ chválila naše zaměstnance a optimisticky dodávala všem naději: „Teď je jaro, takže těch pár kilogramů, co potřebujete shodit, bude pro vás jistě hračka.“  

 

HSHMP realizuje podobné aktivity ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi na území hlavního města Prahy pravidelně.

 

Pro velký zájem je už nyní jisté, že se Dny zdraví na HSHMP budou za rok opakovat. Zaměstnanci si tak budou moci porovnat naměřené hodnoty s předchozím rokem.

 

V Praze 3. března 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

Použité zdroje:

www.rucenaprsa.cz

www.hlidackouli.cz

www.vimcojim.cz

 

Přílohy:

Zdravotní osvědčení

Buď aktivní při práci v sedě

Ulehči si práci ve stoje

Usnadni si práci u počítače

Prsa_koule


 

Přílohy