Den zdraví na pražské hygieně již podruhé

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se snaží podporovat zájem o zdraví u svých vlastních zaměstnanců. Po loňském úspěchu proto i v roce 2018 uspořádala ve dnech 13. a 14. března již druhý ročník Dnů zdraví pro zaměstnance HSHMP. V budově ředitelství v Rytířské ulici byl na osmi stanovištích připraven bohatý zdravotně osvětový program. Celková konečná účast 117 zaměstnanců pražské hygieny, tedy více než poloviny počtu všech zaměstnanců, dokládá, že je o zdravotní prevenci na pražské hygieně velký zájem. Podobné aktivity přitom HSHMP pořádá i pro externí subjekty, jakými jsou pražské městské části, školy a školská zařízení či například kluby seniorů.

Většina zaměstnanců absolvovala v průběhu dne všech osm stanovišť.

Na konci pak všichni účastníci získali nejen zdravotní osvědčení, kde byly zaznamenány jejich aktuální tělesné hodnoty (výška, váha, BMI, krevní tlak atp.), ale za svoji účast dostali i „ovocné ocenění“: jablko a mandarinku nebo banán. Na akci společně s HSHMP dále spolupracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu a obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju.

Postupné zlepšování pracovního prostředí na jednotlivých pracovištích HSHMP, stejně jako podpora zdravého životního stylu zaměstnanců HSHMP, jsou v této oblasti jedny z hlavních priorit současného šéfa pražských hygieniků Jana Jarolímka a jeho týmu.

 

 

 Fotografie 1: Měření tělesných parametrů

 


Foto: HSHMP
 

Trasa začínala měřením tělesných parametrů na speciální váze. Zájemci z řad zaměstnanců pražské hygieny se zhruba po třech minutách dozvěděli hodnotu svého aktuálního BMI, zjistili podíl tuků v těle nebo procento kosterní svaloviny. Speciální přístroj zájemcům změřil například aktuální body mass index a procento tělesného tuku v těle. Zjistil také, jak jsou na tom lidé s kosterním svalstvem i kolik jejich tělo obsahuje viscerálního tuku. V případě naměřených nepříznivých hodnot bylo možné lidem doporučit, jak pomocí správné životosprávy docílit dobrého zdravotního stavu a udržet si ho co nejdéle. Toto stanoviště obsluhovali odborníci ze SZÚ.

 


Fotografie 2: Pohybová aktivita na pracovišti

 


Foto: HSHMP

 

 

Pohybová aktivita je nezbytnou součástí životního stylu člověka a její důležitost si uvědomují nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Obecně známá a všeobecně přijímaná jsou rovněž fakta, potvrzující význam pohybové aktivity v prevenci i léčbě řady onemocnění jako je nadváha a obezita, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, osteoporóza, některé typy nádorových onemocnění a další. V průběhu dne zdraví si proto zaměstnanci společně v menších skupinkách pod vedením odbornice na zdravý pohyb vyzkoušeli několik účinných cviků vhodných i do prostředí kanceláře. Tyto cviky je možné v praxi zvládnout přímo v zaměstnání během několika málo minut.

 


Fotografie 3: Měření krevního tlaku

 


Foto: HSHMP

 

 

Postupně se ukazuje důležitost pravidelného měření hodnot krevního tlaku a to i u lidí, kteří se domnívají, že jsou jejich hodnoty prozatím v pořádku. Vysoký krevní tlak se totiž dlouho nemusí nijak projevovat. Proto také bylo měření hodnot krevního tlaku zařazeno do programu dne zdraví na pražské hygieně, o které byl ze strany účastníků velký zájem.

 


Fotografie 4: stanoviště zaměřené na správnou hygienu rukou s názvem „Umíš se umýt?“

 


Foto: HSHMP

 

 

Zajímavou novinku představovala edukace zaměřená na správnou hygienu rukou. Účastníci si následně správné mytí rukou názorně vyzkoušeli a podrobili se kontrole pečlivého oka přítomného hygienika s pomocí UV lampy. Tuto pomůcku pražští hygienici používají i standardně při své další edukační činnosti, ale také při dozorové činnosti například v provozovnách společného stravování apod.Fotografie 5: prevence onkologických onemocnění

 


Foto: HSHMP

 

 

Vystavené modely částí lidského těla účastníkům akce přibližovaly způsoby a důležitost samovyšetřování prsu a varlat. Jde o cílenou sekundární prevenci často se vyskytujících onkologických onemocnění.

 


Fotografie 6: Měření CO ve vydechovaném vzduchu

 


Foto: HSHMP

 

 

Toto stanoviště se zaměřovalo na prevenci kouření. Kuřákům bylo nabízeno měření CO ve vydechovaném vzduchu. Současně kuřáci měli možnost si svoji závislost na nikotinu ověřit pomocí Fägerströmova testu. Zájemci si navíc mohli prohlédnout modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví.

 


Fotografie 7: Víte, co jíte?

 


Foto: HSHMP

 

 

Přítomní zaměstnanci pražské hygieny se zajímali rovněž o výživové poradenství. Na tomto stanovišti se dozvěděli, jak správně vybírat zdravé potraviny. Přehledně, poutavě a přitom jednoduše jim byly vysvětleny zásady zdravého stravování odborníky z iniciativy Vím, co jím a piju.

 


Fotografie 8: závěrečné hodnocení s lékařkou

 


Foto: HSHMP

 

 

Přítomné lékařky HSHMP a SZÚ účastníkům Dnů zdraví následně poskytly odborné konzultace s výkladem naměřených hodnot a návrhem na úpravu životního stylu s cílem zvýšení péče o sebe samého, zlepšení stravovacích návyků, předcházení vzniku civilizačních chorob a zbavení se přebytečných kilogramů.Zaměstnanci odcházeli spokojeni

Součástí všech preventivních akcí, které pražská hygiena pořádá, je již standardně průzkum spokojenosti. Letošní ankety se zúčastnilo 97 lidí, kteří v 60 % označili den zdraví jako výborný a ve 32 % jako dobrý.
 

 

Pro velký zájem je už nyní jisté, že se Dny zdraví na HSHMP budou za rok znovu opakovat. Zaměstnanci si tak budou moci porovnat naměřené hodnoty s předchozími dvěma lety.
 
V Praze 12. dubna 2018

 RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D.,  MBA
ředitel