Dětská skupina - hygienické aspekty - bezplatná přednáška

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") si dovoluje pozvat všechny zájemce na bezplatnou přednášku na téma:


Dětská skupina - hygienické aspekty,

 

kterou pořádáme v úterý 24. dubna 2018 od 13.30 hodin. Naši odborníci na tuto problematiku představí výsledky státního zdravotního dozoru v dětských skupinách a součaně zájemce seznámí s úvodem do hygienického minima ve výdejních kuchyňkách pro pečující osoby. Účastníci přednášky si navíc, díky názornému nácviku, osvojí techniky správné hygieny rukou.

 


Přednáška se koná ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/2, Praha 1.

 


Přihlašovat se je možné prostřednictvím kontaktního formuláře:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoj1ae_bqlE_XmeRaNfpkpG5Vl1jjLRvmh1mlWJSoTreSRcg/viewform

 

 

Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2018.

 


Veškeré další organizační podrobnosti najdete v pozvánce na tuto přednášku v příloze této průvodní informace.

 


Těšíme se na Vaši účast.

 

 

V Praze dne 6. dubna 2018
 

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel