Dočasné částečné omezení provozu pobočky JIH, Praha 4 - prasklá hlavní vodovodní přípojka

 

 
HSHMP se tímto za případně komplikace s tím spojené veřejnosti předem omlouvá.
 
Provozní doba podatelny pobočky JIH zůstává zachována bez omezení.
 
Odborné zaměstnance pobočky je možné zastihnout na služebních mobilních telefonech – kontaktní adresář je přílohou této zprávy, nebo je k dispozici u jednotlivých odborů na internetových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz .
 
Žádáme návštěvníky, aby z důvodů probíhajících oprav dbali zvýšené opatrnosti v celém areálu pobočky JIH.

 V Praze  28. 11. 2018
 
MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele HSHMP