DODRŽUJTE KARANTÉNU, apeluje ministr a hlavní hygienička

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje apel ministra  zdravotnictví ČR Jana Blatného a hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové k dodržování protiepidemických opatření:

 


V reakci na množící se porušení karanténních opatření apeluje Ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem zdravotnictví Janem Blatným a hlavní hygieničkou ČR Jarmilou Rážovou na veřejnost, aby dodržovala opatření. Do dnešního dne krajské hygienické stanice nařídily více než 1 240 000 karantén. Lidem, kteří karanténní opatření poruší, hrozí pokuta.

 

 

„Pokud vám byla nařízena domácí karanténa kvůli kontaktu s pozitivní osobou, je nutné zůstat doma. Nejedná se o žádný trest, ale důležité opatření v prevenci dalšího šíření nákazy novým koronavirem. Prosím, nevycházejte v době karantény ven a s ohledem na ostatní členy domácnosti se snažte o co největší izolaci i v tomto prostředí,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Jan Blatný.


MATERIÁLY Z TISKOVÉ KONRERENCE:

 

APEL MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ Jana Blatného 

Prezentace k tiskové konferenci 4. 2. 2021
Současná epidemiologická situace – nová závažná fakta

„Podobně jako u jiných respiračních nákaz, pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Pokud je vám nařízena karanténa, zůstaňte doma a maximálně omezte jakékoliv kontakty s dalšími osobami, a to včetně členů vlastní domácnosti. Je to nejjednodušší a zároveň efektivní řešení aktuální situace. Velmi důležité je také hlásit všechny kontakty. Jen tak může dojít k jejich vytrasování, které je nezbytným předpokladem k omezení až eliminaci dalšího síření nákazy. Hlášením kontaktů chráníte sebe, své nejbližší, a ovlivňujete vývoj jak epidemiologické situace, tak související protiepidemická opatření, která zasahují do života nás všech,“ řekla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

 

   

FOTA: ilustrační obrázky

 

Jen za leden 2021 nařídily krajské hygienické stanice 245 000 karantén. Samotné KHS nebo s pomocí Policie ČR zkontrolovaly za dané období 518 osob, přičemž k pochybení došlo u třetiny z nich. Nejčastěji se přestupky řeší pokutou ve výši od 1 000 až do 10 000 Kč. V několika případech však byla věc předána orgánům činným v trestním řízení, neboť bylo zjištěno podezření na spáchání trestného činu. Za nepodrobení se karanténě uložené podle zákona o ochraně veřejného zdraví hrozí pokuta až do výše 3 000 000 Kč.

 

V Praze 4. 2. 2021

 

Mgr. Barbora Peterová

Ministerstvo zdravotnicví

odbor komunikace s veřejností

tisková mluvčí - vedoucí tiskového oddělení