Dodržujte zásady správného opalování, radí pražští hygienici

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) na základě zmocnění ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, pravidelně kontroluje kosmetické přípravky na trhu včetně opalovacích přípravků (informace např.: http://hygpraha.cz/dokumenty/evropsky-den-melanomu-3067_3067_161_1.html) .

 

Před letošní letní sezonou obdržela HSHMP 2 podněty na zdravotní poškození pokožky a podezření na nedodržení deklarovaného ochranného faktoru (SPF) u opalovacího přípravku. V obou případech se laboratorním vyšetřením prokázalo, že ochranný faktor a další legislativní požadavky u obou přípravků byly dodrženy (výsledky v příloze). Z výsledku je zřejmé, že k poškození pokožky spotřebitelů došlo z jiných důvodů. Příčinou může být nedodržení zásad při slunění, nevhodný opalovací přípravek nebo jeho nevhodná, nedostatečná či chybná aplikace. Rovněž v případě aplikace léků nebo mastí je nutné si před opalováním ověřit, zda lék nemá senzibilizující účinky. Vůbec nejlepší variantou, je však v případě nasazené medikace kontaktovat ošetřujícího lékaře a poradit se s ním.


Jaká jsou obecná doporučení pro slunění:

 

► Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci.
► Předcházejte přílišnému vystavování se slunečnímu záření, obzvlášť v poledne a přizpůsobte tomu i sportovní aktivity. Nezapomínejte na pokrývku hlavy a sluneční brýle
► Nezůstávejte na slunci příliš dlouho, i když jste použili přípravek na ochranu proti slunečnímu záření.  Žádný ochranný přípravek nezajistí 100 % ochranu před ultrafialovým zářením.
► Aplikujte přípravek na ochranu proti slunečnímu záření před zahájením slunění a k udržení ochrany aplikaci opakujte, zejména při pocení, po koupání nebo osušení ručníkem.
► Aplikujte dostatečné množství ochranného přípravku. Doporučené množství by mělo být součástí návodu k ochrannému přípravku.
► Délku opalování i UV ochranný faktor přípravku přizpůsobte svému fototypu a intenzitě záření.


Upozorňující údaje na dodržování výše uvedených zásad mohou vypadat takto:

 

 

Předpis, kterým se řídí výrobci opalovacích přípravků je Doporučení Komise 2006/647/ES, o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a o uváděných tvrzeních, která s nimi souvisí.


Co zajímavého z doporučení vyplývá pro spotřebitele:


Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření by měly zajišťovat minimální SPF 6. Přípravky s SPF pod 6 nezajišťují ani nízkou ochranu před slunečním zářením.


Za prostředky s nízkou ochranou proti slunečnímu záření se považují prostředky s SPF do 10, střední ochranu zajišťují prostředky s SPF do 25, vysokou ochranu prostředky s SPF do 50 a velmi vysokou prostředky s SPF nad 50, označované 50+, jejichž skutečný SPF musí být minimálně 60.


Údaj SPF  vyjadřuje stupeň ochrany proti ultrafialovému záření UVB. Každý přípravek pak musí zajistit i ochranu před UVA zářením ve výši 1/3 hodnoty SPF.


Potřebné množství přípravku, které zajistí požadovanou ochranu, může být vyjádřeno například pomocí piktogramu či obrázku nebo odměřeno pomocí dávkovače. Přípravkem se vyplatí nešetřit. Pro představu: obvykle se uvádí, že dostatečné množství je 6-7 kávových lžiček pro celkové namazání dospělého člověka.


Zvyšování ochrany před spálením sluncem je lineární, to znamená, že prostředek s SPF 30 chrání před spálením sluncem dvakrát lépe než s SPF 15. Prostředek s SPF 15 však pohlcuje 93 % UVB záření, zatímco prostředek s SPF 30 pohlcuje 97 % UVB záření. Další zvyšování ochranného faktoru tak již pohlcování UVB významně nezvyšuje a proto ani s vyšším ochranným faktorem není nadměrná doba slunění vhodná.


Jaké další údaje může spotřebitel využít (platí pro všechny kosmetické přípravky):


Datum minimální trvanlivosti: u přípravků s trvanlivostí do 30 měsíců od výroby je uvedeno textem „spotřebujte nejlépe do“ nebo symbolem přesýpacích hodin. U přípravků s trvanlivostí nad 30 měsíců je uváděn symbol kelímku s otevřeným víčkem a číselným označením doby doporučené spotřeby po otevření, obvykle v měsících (např. 6 M).
 

 


 

Číslo šarže: výrobce nebo prodejce by měl na vyžádání rozkódováním čísla šarže spotřebiteli sdělit datum výroby přípravku.


Rada na závěr: Nemůžete nějaký údaj najít na etiketě? Podívejte se, zda není uveden na rozlepovací etiketě, nebo pokud je uveden symbol knížky, na přiloženém letáku.

 

Obrázek: symbol knížky upozorňuje na leták

 

 

Obrázek: rozlepovací etiketa

 

 

 

Příloha:

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav (SZÚ)  – Manuál prevence v lékařské praxi; bližší podrobnosti v článku na www.szu.cz - „UV záření“

 

Výsledky laboratorních vyšetření stěžovaných přípravků na opalování v roce 2018:

 

  SPF deklarovaný SPF zjištěný UVA PF zjištěný podíl UVA k SPF
minimálně 0,33
EAU THERMALE Avène Spray for children SPF 50+ 50+ 65,5 29,42 0,45
Lilien Sun Active sun lotion SPF 30 30 31,2 16,43 0,53

Zdroj: HSHMP

 

 

V Praze 11. 7. 2018

 

 

Ing. Pavel Zikl
vedoucí oddělení hygieny předmětů denního užívání