Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2017

Vážení návštěvníci webových stránek, 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze zveřejňuje v rámci transparentnosti a objektivního informování veřejnosti Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2017.

 

V Praze dne 8. 2. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel