Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2018

Vážení návštěvníci webových stránek, 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze zveřejňuje v rámci transparentnosti a objektivního informování veřejnosti Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2018.

 

V Praze dne 6. 2. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele