Doporučení: pobyt venku si dobře rozmyslete

Zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se dnes aktivně účastnili jednání pracovní skupiny ekologie a smogu Krizového štábu Magistráhu hlavního města Prahy (dále jen "KŠ MHMP"). "Pražská hygienická stanice se aktivně spolupodílí na monitorování smogové situace v naší metropoli," říká její ředitel Jan Jarolímek. Po dnešním dopoledním jednání pak náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek konstatoval: „Zatím jsme velmi daleko od regulace. Jde spíše o solidaritu a zdraví nás všech.“ Ten zároveň vyzývá řidiče, aby si každou jízdu do hlavního města odpovědně rozmysleli, stejně jako to, zda není například zbytečné topit v těchto dnech v krbových kamnech. Zplodiny z motorů a kamen totiž zbytečně zatěžují pražské ovzduší.

 

Při této příležitosti ředitel HSHMP Jan Jarolímek doporučuje omezení pohybu venku a to nejen osobám s chronickými dýchacími obtížemi a kardiovaskulárními onemocněními, obecně pak i starším lidem a dětem. „Ani zdraví dospělí by neměli smogovou situaci podceňovat, rovněž by měli omezit pohyb venku, především se vyvarovat fyzicky náročným aktivitám a sportu,“ upřesnil Jarolímek s tím, že ohroženy jsou i osoby s oslabenou imunitou a to z důvodu stresu, kouření či nedostatečné nebo nevhodné stravy.

 

V předškolních zařízeních, kde pobyt venku upravuje příslušná vyhláška, lze podle šéfa pražských hygieniků dobu pobytu za smogové situace přiměřeně zkrátit na dobu od patnácti do dvaceti minut nebo při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách zcela vynechat. „Podmínkou pro pobyt venku je omezení tělesné zátěže. Kompetence k rozhodnutí o pobytu dětí venku v době smogové situace přísluší vždy řediteli daného předškolního zařízení,“ dodal Jarolímek.

 

Další jednání pracovní skupiny ekologie a smogu KŠ MHMP je naplánováno na středu 25. ledna od 13.30 hodin v budově pražského magistrátu.

 

V Praze dne 23. 1. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel