Evropský den melanomu 2019 v ČR: již v pondělí 13. května

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") upozorňuje širokou veřejnost na důležitost preventivně-osvětové akce Evropský den melanomu 2019 v ČR, který připadá na pondělí 13. května. Jedná se o již  tradiční celoevropskou kampaň prevence kožních nádorů, při které má veřejnost možnost se vzdělávat v předcházení, včasné diagnostice a možnostech léčby kožních nádorů.  Tato kampaň byla zahájena v Belgii v roce 1999, od roku 2000 se připojily další země. Česká republika se účastní Evropského dne melanomu od roku 2001.

 

 

Vzhledem k tomu, že maligní melanom je odborníky označován jako jeden z nejzhoubnějších nádorů, je neustálé upozorňování na důležitost  preventivních opatření žádoucí.  Do Evropského dne melanomu se každoročně zapojuje přibližně stovka kožních lékařů z celé České republiky. Tito lékaři ve svých ordinacích v tento den,  letos tedy v pondělí 13. května 2019, nabízejí vyšetřování kožních pigmentových znamének, a to bezplatně .

 

V Praze je možné preventivní vyšetření kožních znamének absolvovat v následujících kožních ordinacích:

 

Zdroj: dermanet.cz

 

Maligní melanom stále zůstává nebezpečným zhoubným nádorem, jehož incidence se zvyšuje, zejména u mladých lidí. Nicméně je snadno detekovatelným nádorem. V ČR na maligní melanom ročně zemře více než  300 osob.

 

Právě Pražané by měli na prevenci melanomu hodně dbát!

 

Významný výskyt melanomu je evidován také mezi obyvateli hlavního města Prahy. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), v letech 2015 a 2016 Praha patřila mezi třetí region v ČR s nejvyšším výskytem maligního melanomu v přepočtu na 100 000 obyvatel. Následovala tak kraje Pardubický a Královéhradecký. V roce 2015 byl v Praze maligní melanom diagnostikován cca 22 lidem v přepočtu na 100 000 obyvatel, v roce 2016 lékaři melanom odhalili u přibližně 21 osob v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel. Praha tak převyšuje celorepublikové průměry v uváděných letech.

 

O to více by proto právě Pražané měli prevenci věnovat náležitou a patřičnou pozornost. Vždyť i lékařská péče je v Praze jednou z nejdostupnějších v ČR. Řada zdravotních pojišťoven navíc v rámci svých osvětových aktivit nabízí svým klientům cílená preventivní vyšetření na včasný záchyt maligního melanomu. HSHMP doporučuje Pražanům, aby všech dostupných nabízených preventivních vyšetření využívali v co možná nejvyšší míře.

 

FOTO: pokožku je v létě nutné chránit krémy s vysokými ochrannými faktory, vhodným oblečením - oči slunečními brýlemi s ochrannými filtry - na přímém slunci by lidé měli pobývat jen omezeně

 

Zdroj: pixabay.com

 

Rizikové faktory podporující tvorbu melanomů:


Tvorbu melanomů podněcuje vystavování kůže intenzivnímu slunečnímu záření. Nebezpečné jsou rozsáhlé a časté spálení kůže zejména v dětství a v mládí. Za slunných parných dnů mohou být rizikové i sportovní aktivity např. jízda na kole, rekreační běh apod. Protože vystavení kůže slunečnímu záření není možné zamezit, je potřeba dodržovat určité zásady:

  • Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci.
  • Předcházejte přílišnému vystavování se slunečnímu záření, obzvlášť mezi 11. a 15. hodinou, a přizpůsobte tomu i sportovní aktivity na slunci.
  • Nezůstávejte na slunci příliš dlouho, i když jste použili přípravek na ochranu proti slunečnímu záření.  Žádný ochranný přípravek nezajistí 100 % ochranu před ultrafialovým zářením.
  • Aplikujte přípravek na ochranu proti slunečnímu záření před zahájením slunění a k udržení ochrany aplikaci opakujte, zejména při pocení, po koupání nebo osušení ručníkem.
  • Aplikujte dostatečné množství ochranného přípravku. Doporučené množství by mělo být součástí návodu k ochrannému přípravku.
  • Rizikové jsou  i návštěvy solárií.

Kontroluj včas, kontroluj opakovaně (často)

 

Lidé si často nejsou jistí, jak co nejlépe kontrolovat svá znaménka. Dobrou pomůckou může být použití zásady  "ABCDEs" zveřejněné na na jedné z kanadských osvětových internetových stránek.  Praktické používání zásady "ABCDEs" představuje jednoduchý způsob, jak si zapamatovat klíčové vlastnosti, které by mohly identifikovat eventuální případ melanomu:

 

Zdroj: https://dermatology.ca/public-patients/sun-protection/world-melanoma-day/

 

Vysvětlivky:

 

A ASYMETRY asymetrie útvaru na pokožce
B BORDER ohraničení útvaru není ostré
C COLOUR barva může být různá na škále světle až tmavěhnědá přes červenou šedou i místy černou, šupinky mohou být i velmi světlé, barva je proměnlivá
D DIAMETER průměr nebo alespoň jeden z rozměrů se mění v čase (roste)
E EVOLUTION evoluce – vzhled útvaru se mění, vyvíjí

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu (SZÚ)

 

· Slunce dobré i zlé - prevence rakoviny kůže (pdf; 2,77 MB)

 

· Nádory kůže (pdf; 118 kB)

 

· ÚV ZÁŘENÍ (pdf; 82 kB)

 

V Praze 10. 5. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP

 

MUDr. Danuše Antošová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kancelář ředitele HSHMP