Pražští hygienici a Evropský den melanomu

Pražští hygienici se aktivně zapojují do aktivit spojených s Evropským dnem melanomu, který si připomínáme 10. května. Evropský den melanomu je celoevropská kampaň prevence kožních nádorů, při které se sdělují spoluobčanům informace o předcházení, včasné diagnostice a léčbě kožních nádorů. Tato kampaň byla zahájena v Belgii v roce 1999 pod vedením Dr. Thomase Maselise. Ten požádal v roce 2000 o záštitu nad touto aktivitou Evropskou akademii dermatovenerologie (EADV), jež zřídila tzv. "Task Force for Euromelanoma Day" a začala koordinovat aktivity v zemích Evropy. Česko se zapojilo do evropské aktivity velmi záhy, již v roce 2001.

 

Každoroční akce Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika této choroby. Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje zejména u mladých lidí. Nejvyšší nárůst je pozorován u žen ve věku 10 – 29 let. Nicméně je nejsnáze detekovatelným nádorem. V Česku na maligní melanom ročně zemře kolem 300 osob.

 

Rizikové faktory podporující tvorbu melanomů:


Tvorbu melanomů podněcuje vystavování kůže intenzivnímu slunečnímu záření. Nebezpečné jsou rozsáhlé a časté spálení kůže zejména v dětství a v mládí. Rizikové však mohou být i sportovní aktivity např. jízda na kole, rekreační běh apod. Protože vystavení kůže slunečnímu záření není možné zamezit, je potřeba dodržovat určité zásady:

  • Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci.
  • Předcházejte přílišnému vystavování se slunečnímu záření, obzvlášť v poledne a přizpůsobte tomu i sportovní aktivity.
  • Nezůstávejte na slunci příliš dlouho, i když jste použili přípravek na ochranu proti slunečnímu záření.  Žádný ochranný přípravek nezajistí 100 % ochranu před ultrafialovým zářením.
  • Aplikujte přípravek na ochranu proti slunečnímu záření před zahájením slunění a k udržení ochrany aplikaci opakujte, zejména při pocení, po koupání nebo osušení ručníkem.
  • Aplikujte dostatečné množství ochranného přípravku. Doporučené množství by mělo být součástí návodu k ochrannému přípravku.
  • Rizikové mohou být i návštěvy solárií.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se do této kampaně zapojuje dlouhodobě především kontrolou účinnosti přípravků na ochranu proti slunečnímu záření. "Během našich kontrol se zaměřujeme na fakt, zda uváděné údaje o stupni ochrany odpovídají skutečným vlastnostem přípravků, zda přípravek chrání i proti UVA záření," říká Jan Jarolímek, šéf pražských hygieniků s tím, že ochrana proti UVA záření ja taková ochrana, která se se rovná alespoň 1/3 ochranného slunečního faktoru (SPF). "Zároveň kontrolujeme, zda jsou přípravky dostatečně a správně označeny a neobsahují zavádějící tvrzení o bezpečnosti opalování," doplňuje Jarolímek.


V druhé polovině roku 2016 byl hlavním hygienikem České republiky vyhlášen cílený státní zdravotní dozor (dále „SZD“) zaměřený na ověření, zda kosmetické přípravky určené ke slunění splňují požadavky na bezpečnost kosmetických přípravků a zda odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů. Pražští hygienici v rámci tohoto cíleného dozoru odebrali celkem 3 vzorky kosmetických přípravků, z nichž 2 uvedeným požadavkům vyhověly a 1 nevyhovující byl stažen z trhu a ukončena jeho distribuce ze Španělska.


Šlo o tyto přípravky:

Ad1) Heliocare SPF 90, gel na opalování, Španělsko
Laboratorně stanoveno pouze  SPF 55,2, přípravek tím nesplňuje požadavek na označení SPF 50+ v české verzi, v originálním značení uvedeno „SPF 90 very high protection“, distribuce výrobků ukončena, výrobky byly staženy z trhu.

 


Ad2) Astrid Sun OF 20 hydratační mléko na opalování, Česko
Laboratorní stanovení SPF faktoru odpovídá značení a přípravek splňuje legislativní požadavky.

 

 

Ad3) Astrid Sun dětské mléko na opalování OF 50 Kids, Česko
Laboratorní stanovení SPF faktoru odpovídá značení a přípravek splňuje legislativní požadavky.

 

Výsledky celostátního cíleného státního zdravotního dozoru kosmetických přípravků ke slunění jsou zájemcům a veřejnosti dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a to na odkazu zde:

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-cileneho-szd-2016-kosmeticke-pripravky-ke-sluneni_13750_5.html

 

 

V Praze 6. 5. 2017

 


Ing. Pavel Zikl
vedoucí oddělení předmětů běžného užívání


 

Přílohy