Chcete se dozvědět více o hluku? Poslechněte si nás na Českém rozhlasu

Tento týden v úterý, tj. 20. 6. 2017, v odpoledním pořadu Káva o čtvrté se tématu „Nepřítel hluk“ na stanici Dvojka Českého rozhlasu věnovali Ondřej Dobisík, odborný rada Hygieny obecné a komunální z Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") a Alžběta Rosinová z advokátní kanceláře Frank Bold.

 

Než podáte  stížnost na hluk je potřeba si uvědomit, co všechno do této kategorie nespadá. „Za hluk není považován podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů hlasový projev fyzické osoby na veřejnosti, štěkání psa, zvuk varovného signálu nebo zvuk, který je vydáván za účelem záchrany lidského života,“ vypočetl například v pořadu Káva o čtvrté Ondřej Dobisík.  V případě, že jde o hlasové projevy lidí (např. kuřáci pod oknem, hlučná oslava v sousedním bytě apod.) je partnerem k řešení městská policie. Pokud je zdrojem rušení veřejná hudební produkce ve venkovním prostoru, místně příslušná hygienická stanice doporučuje se obrátit na příslušný úřad obce (úřad městské části, magistrát apod.), který akci povolil – obce mají kompetenci vyhláškou omezit hluk z takových akcí.  Má-li kterýkoliv občan pocit, že je rušen hlukem,  je asi nejjednodušší se obrátit na příslušnou hygienickou stanici s telefonickým dotazem.

 

V pořadu taktéž zaznělo, že zaměstnanci HSHMP, pokud zdroj hluku nebude spadat do naší kompetence, občana nasměrují na koho se obrátit.


Vystavení dlouhodobému hluku je přitom celosvětově považováno za stresující zátěž. „Potvrdil to i Evropský soud pro lidské práva ve Štrasburku, když konstatoval, že při hluku přesahujícím 65 decibelů, se může jednat o zásah do soukromého a rodinného života tím, že vám pod okny jezdí vlak,“  uvedla v pořadu další zajímavou informaci právnička Alžběta Rosinová.


A kdy jdou hygienici do akce?Poté, co proběhne místní šetření a je-li to nutné, požádáme kolegy ze zdravotních ústavů v Ústí nad Labem nebo Ostravě o fyzické měření hluku. Výsledky potom vyhodnotíme,“ vysvětloval dále Dobisík.

 

Nejen toto, ale mnohem více informací se dozvíte ze záznamu diskuzního pořadu Káva o čtvrté, který je dostupný zde: 
 

http://hledani.rozhlas.cz/?query=hluk

 


V Praze 22. 6. 2017

 

Mgr. Dana Mertová

tisková mluvčí HSHMP