HSHMP: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020-oblast poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

V Praze 10. 2. 2021

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP


 

Přílohy