Hygienici upozorňují: skleničky z tvrzeného skla mohou náhle prasknout

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále "HSHMP") se samovolným rozbíjením skleniček z tvrzeného skla začala zabývat poté, co dostala opakovaný podnět od České obchodní inspekce a takový dozor jí přísluší ze zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

 

Jak to začalo? V jedné pražské rodině totiž tento typ skleničky postavený ve dřezu během noci explodoval. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. A proč se tak stalo? Samovolná destrukce je dána především vlastnostmi tvrzeného skla. Při výrobě kalením se na jedné straně zvýší pevnost skla a hrozí jeho menší rozbitnost například při pádu na zem, na druhou stranu obvykle i v souvislosti s mechanickým narušením povrchu skla může dojít k jeho samovolné destrukci. „Při samovolné destrukci se sklenička rozsype na malé neostré kousky.  Jde o jev velmi vzácný, který nelze u konkrétního výrobku jednoznačně předvídat, ale i přesto jsme se rozhodli ve spolupráci s firmou IKEA na tento jev upozornit," říká Jan Jarolímek, ředitel pražské hygieny.

 

Podle dostupných a zjištěných informací nebyl v důsledku samovolné destrukce skleniček zaznamenán vážnější úraz. "Právě z těchto důvodů proto nelze obecně tvrzené sklo, ani výrobky z něj, označit za nebezpečné. Zároveň však neočekávaná destrukce může způsobit úlek a v krajním případě například opaření horkou tekutinou,“ upozorňuje ředitel Jarolímek a dodává: "Nabyli jsme proto přesvědčení, že je nutné přijmout taková preventivní opatření, která by spočívala jednak v informování spotřebitelů o vlastnostech tvrzeného skla, jednak také v přijetí opatření při samotné výrobě skleniček.".

 

K naplnění tohoto záměru HSHMP spolupracovala s českým zastoupením společnosti IKEA jako jednoho z největších distributorů těchto skleniček na trhu v Česku. „K nejoblíbenější sklenici z tvrzeného skla POKAL jsme v obchodních domech doplnili edukativní informaci o charakteristice skla a stejnou připravujeme umístit na náš web,“ potvrdil Marek Feltl, Country Retail Manager z IKEA ČR.  Společnost podle něj rovněž zvýšila kontrolu technologického postupu výroby u výrobců skleniček a bylo sníženo teplotní rozpětí během výroby. To by mělo vést ke snížení napětí v těchto skleněných výrobcích a tím i ke snížení rizika samovolných implozí (celé vyjádření IKEA ČR je v příloze tohoto článku).

 

Po dohodě s HSHMP byla k výrobku z tvrzeného skla podána pro zákazníka jasná informace / informace v obchodě IKEA


 

Kdy může dojít k samovolné destrukci sklenic?
K destrukci sklenic může dojít mechanickým působením vzhledem k přítomnosti silného vnitřního pnutí ve skle vzniklého v procesu tvrzení, které může dosahovat v některých místech až hodnot blízkých hranici pevnosti skla (viz fotografie s komentářem níže). Pokud dojde, např. k hlubšímu poškrábání skla, může při následném mechanickém impulsu dojít až k explozivní destrukci sklenice. Zároveň je známo, že důvodem tzv. „samovolných“ explozí (explozí bez vnějšího impulzu) tvrzených skleniček je především přítomnost kulovitých vměstků okem neviditelného sulfidu nikelnatého (NiS) v tavenině skla. Tyto příměsi po tepelném zpracování při tvrzení zvětšují časem svůj objem, což může vést až k samovolné destrukci skleničky. Četnost takovýchto případů je však velmi malá (1 případ na několik tisíc až desítek tisíc výrobků).

 

Příklady okem pozorovaných vad homogenity skla ve formě bublin a šlír v objemu sklenic


Jak časté je praskání sklenic z tvrzeného skla?
Vzhledem k tomu, že dosud žádný výrobce nenašel způsob, jak vyrábět sklo bez příměsí NiS, je nutné počítat s tím, že u běžných tvrzených skleniček může k samovolné destrukci dojít. Informace o samovolných explozích „nerozbitných“ skleniček zn. Durit jsou již známé od roku 1914, kdy je začala vyrábět sklárna Rudolfova huť v Dubí. 


Jediným známým způsobem pro významné snížení rizika spontánního prasknutí tvrzeného  skla, způsobeného přítomností NiS je speciální ošetření skla - Heat Soak Test (HST). Při tomto ošetření je tvrzené sklo zahříváno cca na 300 °C po několik hodin a během testu sklo s obsahem NiS popraská a je vyřazeno z další distribuce. Pravděpodobnost samovolného prasknutí skla, které prošlo HST, je pak již prakticky nulová. Tato metoda je využívána především u technického skla s vysokými bezpečnostními požadavky např. skleněné zábradlí.


Ke snížení rizika explozivního rozbití by mělo přispět i dodržování technologické kázně, především absence sloučenin niklu v procesu výroby i způsob tvrzení skla, tak, aby hodnoty vnitřního napětí byly nižší a nedosahovaly hranice pevnosti skla. V tomto případě je však nutno počítat s tím, že odolnost vůči nárazu a především odolnost k rychlé změně teploty by byla u takovýchto výrobků o něco nižší. U běžného netvrzeného skla, které rovněž obsahuje NiS, vzhledem k absenci vnitřního napětí k samovolným explozím nedochází. 

 

Problematické jsou i viditelné vady, tj. bubliny v objemu skla i na povrchu a také nehomogenity ve formě šlír (viz fotografie výše). "Hygienická stanice doporučuje zákazníkům, aby skleničky s viditelnými vadami nekupovali," říká Ing. Pavel Zikl, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání pražské hygieny. Při nákupu tvrzeného skla je také vhodné si u prodávajícího ověřit, zda byla některá z metod snížení rizika samovolné imploze skla použita. U tvrzeného skla je nutné dbát na zacházení a údržbu, aby nedošlo k jeho poškrábání a horké nápoje ve sklenicích umísťovat mimo dosah dětí, což však platí obecně pro jakékoliv podávání horkých nápojů.

 

V případě dalších dotazů je možné se obrátit na Ing. Pavla Zikla, vedoucího oddělení PBU na HSHMP, telefonní číslo 296 336 749 nebo na sekretariát ředitele HSHMP sekretariat@hygpraha.cz nebo telefonní číslo 296 336 799.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel


V Praze 30. 3. 2017

 

 

 

 

Více o sklu se lze dozvědět na:
http://tresen.vscht.cz/sil/ (Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha)
http://www.ikates.cz (Autorizovaná osoba a zkušebna skla IKATES, s.r.o.)
http://www.sklovestavebnictvi.cz (specialista na stavební sklo)


 

Přílohy