Hygienici: úroveň ubytování v pražských kempech je na dobré úrovni

Praha je magnetem pro návštěvníky z Česka i zahraničí. Mnoho turistů se ubytovává v hotelích či penzionech, někteří však dávají přednost nocování v kempu. Na území hlavního města eviduje Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) celkem 12 kempů, které turistům nabízejí nejen základní ubytovací služby, ale i řadu dalších doplňkových služeb včetně možností sportovního vyžití. HSHMP jakožto místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví kempy pravidelně kontroluje. Jen letos hygienici prozatím v pražských kempech provedli 9 kontrol.


„Až na drobné nedostatky je možné konstatovat, že úroveň ubytování je v pražských kempech dobrá a předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví jsou až na drobné výjimky vesměs dodržovány,“ hodnotí výsledky letošních kontrol šéf HSHMP Jan Jarolímek. „Ojediněle se vyskytly nedostatky spočívající v provozování ubytování bez schváleného provozního řádu nebo s provozním řádem, který však nebyl pražskou hygienou schválen. Zjištěná porušení povinností budou s provozovateli řešena v přestupkovém řízení,“ doplňuje šéf pražských hygieniků Jarolímek.

 

FOTO: ilustrační foto kempu

 

Zdroj: CzechTourism-www.kudyznudy.cz


Řada pražských kempů nabízí ubytování v chatkách a disponuje i plochami pro stany a karavanová stání. V rámci kontrol se hygienici zaměřili na zásady provádění a frekvenci úklidu včetně generálního, který se zpravidla provádí před a po zahájení sezóny. Standardně je úklid prováděn rovněž vždy po ukončení ubytování a odjezdu hosta.


Předmětem zdravotního dozoru je dále oblast provozní čistoty a dezinfekce ubytovacích částí kempů a hygienického zázemí, včetně používání a střídání dezinfekčních prostředků na odlišných chemických bázích. Při provozování ubytovacích služeb je třeba věnovat patřičnou pozornost prevenci přenosných a jiných onemocnění, proto zaměstnanci HSHMP prověřili také způsob a intenzitu prováděných preventivních zásahů proti hmyzu a hlodavcům, tedy otázku odpovídající dezinsekce a deratizace.


Pražští hygienici zkontrolovali i způsob zacházení s prádlem, zejména oddělené uložení čistého a použitého prádla. Výměna prádla probíhá vždy po odjezdu hosta. Praní prádla je běžně zajištěno externí firmou. Hygieniky také zajímalo napojení kempů na zdroj pitné vody, zásobování teplou vodou a nakládání s komunálním odpadem včetně frekvence odvozu. Kempy disponují rovněž prostory pro vaření a ohřev jídla.


„V rámci preventivní a osvětové činnosti, kterou pro širokou veřejnost realizujeme, jsme na našich webových stránkách zveřejnili informační materiál o požadavcích, které naše právní předpisy kladou na ubytovací služby jako jsou ubytovny, hotely, motely či kempy. Snažili jsme se v tomto materiálu detailně popsat všechny povinnosti, které je třeba ve vztahu k hygienické stanici ve věci jejich provozování splnit,“ dodává Jarolímek.

 

V Praze 30. 8. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel