Hygienici na kontrole Břevnovského posvícení

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v sobotu 5. 10. 2019 kontrolu úrovně poskytování stravovacích služeb na 26. Břevnovském posvícení u Břevnovského kláštera v Praze 6.

 

Zaměstnanci HSHMP provedli státní zdravotní dozor celkem 24 stánků s občerstvením, jejichž obsluha nabízela široký sortiment teplých pokrmů jako např. pečené kachny s knedlíkem a zelím, bramboráky, domácí hranolky, grilované klobásy, burgery, langoše, gyros, a mnoho dalších chuťovek a specialit. Nechyběly ani stánky s pivem, medovinou, se sudovým vínem a burčákem.  Břevnovský pivovar předváděl středověké vaření piva. 

 

FOTO č. 1: Ilustrační fotografie

 

 

Zdroj: HSHMP

 

Pražští hygienici na místě kontrolovali vybavení stánků - zajištění pitné vody, přenosná zařízení na mytí rukou a na hygienické osušení, osobní hygiena obsluhy, zajištění ochrany pokrmů a potravin před kontaminací, značení alergenů u nabízených pokrmů.

 

FOTO č. 2: Ilustrační fotografie

 

Zdroj: HSHMP

 

Namátkově navíc zkontrolovali data použitelnosti a minimální trvanlivosti u vybraných potravin a pokrmů, provozní hygienu stánků. Během kontrol se dále zaměřili na manipulaci prodejců s potravinami a pokrmy, namátkově měřili skladovací teploty a teploty vydávaných pokrmů ve výdejních ohřívacích zařízeních.

 

FOTO č. 3: Ilustrační fotografie

 

Zdroj: HSHMP

 

Pořadatel akce zajistil hygienické zázemí pro provozovatele stánkového prodeje s občerstvením. Byla k dispozici chemická mobilní WC a umyvadla na mytí rukou s odpovídajícím vybavením.

 

V době kontrol Břevnovského posvícení nebyly zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky. Osobní a provozní hygiena byla vyhovující, obsluhující zaměstnanci používali jednorázové rukavice a pracovní náčiní při všech potřebných činnostech.

 

Provozovatelé doložili příslušné doklady, včetně zdravotních průkazů a zároveň disponovali znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví. 

 

V Praze 17. 10. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání