Hygienická stanice hlavního města Prahy má nového tiskového mluvčího

Novým tiskovým mluvčím Hygienické stanice hlavního města Prahy je od 1. listopadu 2017 Zbyněk Boublík. Bývalá tisková mluvčí Dana Mertová se profesně vrací zpět do médií.

 

„Na uvolněné místo tiskového mluvčího jsme vypsali výběrové řízení, jehož vítězem se stal pan Zbyněk Boublík. Od nového kolegy, který se v oblasti vztahů s médii a veřejností pohybuje již několik let, očekávám zintenzivnění komunikace našeho úřadu s odbornou, ale především laickou veřejností. Je potřebné, aby se informace z Hygienické stanice hlavního města Prahy dostávaly v ještě větší míře k co největšímu spektru Pražanů, neboť především pro ně jsou určeny,“ uvádí ředitel pražské hygienické stanice Jan Jarolímek.

 

Zbyněk Boublík má zkušenost mimo jiné z práce v odboru Public Relations Magistrátu hlavního města Prahy nebo Potravinářské komoře ČR. „Práce hygieniků je mi tematicky velmi blízká. S oblastmi jako je například bezpečnost potravin nebo prevence civilizačních onemocnění jsem měl možnost pracovat již během mé předchozí praxe, a proto si plně uvědomuji potřebnost veřejnost a média o daných tématech informovat,“ podotýká Zbyněk Boublík.

 

Zbyněk Boublík má za sebou také více než sedmileté působení ve státním podniku Lesy ČR, kde zastával pozici tiskového mluvčího a vedoucího týmu komunikace.

 

Od 1. listopadu 2017 je nový tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy novinářům k dispozici na elektronické adrese zbynek.boublik@hygpraha.cz nebo telefonních číslech 733 673 948 či 296 336 704.
 

V Praze 1. listopadu 2017

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel