Nové akreditace pro pražské hygieniky schváleny

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") je velmi rád, že může informovat veřejnost o potvrzení vysoké odborné úrovně zaměstnanců HSHMP, kterou aktuálně potvrdilo i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR může HSHMP proškolovat zájemce o postgraduální vzdělávání z řad lékařů, kteří se chtějí v budoucnu věnovat preventivní medicíně v hygienických službách. Ve kterých oborech?

 

Nové akreditace:

Hygiena výživy předmětů běžného užívání (HV a PBU) – MZDR 42000074/2016-8/VLP - v tomto nástavbovém oboru si absolventi osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti ochrany podpory zdraví umožňujících samostatnou činnost na úseku státního zdravotního dozoru a státní správy v odboru HV a PBU. Dále absolventi najdou uplatnění v ambulantní péči a poradenství, spočívající ve schopnosti ochránit a zlepšovat tělesné, duševní a sociální zdraví, zvyšovat zdatnost, odolnost a pocit subjektivní pohody výživou. Akreditace udělena na 4 roky.

 

Hygiena obecná a komunální (HOK) – MZDR 47661/2016-9/VLP - cílem tohoto nástavbového oboru je získání zvláštní odborné způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti ochrany a podpory zdraví, umožňujících samostatnou činnost na úseku státního zdravotního dozoru a státní správy na úseku HOK. Akreditace udělena na 4 roky.

 

Reakreditace:

Hygiena a epidemiologie (EPI) – MZDR 41394/2016-9/VLP – výsledkem specializačního vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v užití epidemiologické metodologie a obecné a speciální epidemiologie infekčních nemocí, umožňujících samostatnou činnost na epidemiologických pracovištích, zařízení ochrany veřejného zdraví a pracovištích pro sledování zdravotního stavu populace. Akreditace prodloužena na 7 let.

 

 

Zároveň jsou aktuálně Akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví ČR posuzovány další dvě žádosti HSHMP o přidělení akreditace, a to pro obory Hygiena dětí a mladistvých a obor Epidemiologie. Pevně doufáme, že budeme úspěšní i u těchto dvou žádostí.

 

V Praze 22. 2. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel