Pražská hygiena se i letos připojuje ke kampani „Suchej únor“

Alkohol je návyková látka, která vykazuje velmi komplexní účinky na lidský organizmus, a to v závislosti na množství, délce konzumace a individuální vnímavosti jedince. Nadměrné pití alkoholu má neblahé zdravotní a sociální důsledky, které vyplývají ze změn biochemických procesů v organismu, zejména vznikem otravy a závislosti. Zvyšuje riziko výskytu onemocnění srdce, cirhózy jater, je častou příčinou úrazů či násilných činů a podílí se na vzniku některých druhů nádorového bujení.

 

Celková spotřeba alkoholických nápojů v Česku na obyvatele byla v roce 2016 podle Českého statistického úřadu 173,5 l, z toho hodnota čistého alkoholu činila 9,9 l na obyvatele.

 

Spotřeba čistého alkoholu u osob starších 15 let dle jednotlivých zemí OECD znázorňuje obrázek 1.

 
Obrázek 1: Spotřeba alkoholu v jednotlivých zemích OECD v litrech na osobu starší 15 let za rok 2015


Zdroj: https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.htm

 

Čeští muži patří ve spotřebě alkoholu ke světové špičce. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vypijí ročně téměř trojnásobek světového průměru. Společenské náklady nadměrného pití se v ČR odhadují na více než 16 miliard korun ročně.

 

Liga otevřených mužů vyzývá již pošesté nejen české muže (zapojit se mohou i ženy) k zapojení do kampaně „Suchej únor“ - Pojď s námi sušit! Cílem kampaně je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat.

 

 

► Zdroj: http://suchejunor.cz/

 

Svoji (ne)závislost si můžete otestovat pomocí jednoduchého online dotazníku:


http://suchejunor.cz/on-line-test-alkohol/
 

Bližší informace o této kampani získáte zde: http://suchejunor.cz

 

Pro osoby bojující se závislosti na alkoholu a pro jejich rodinné příslušníky, či osoby blízké zpracovala HSHMP seznam odborných léčebných center na území hlavního města Prahy, které nabízí pomoc při léčení závislosti (viz příloha). Doporučujeme také využití on-line poradny 1. LF UK a VFN, Kliniky Adiktologie: http://poradna.adiktologie.cz/zavislosti/z-alkohol/

 

Použité zdroje:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prvni-souhrnna-publikace-o-zdravi-obyvatel-hlavniho-mesta-prahy---zdarma-ke-stazeni-2312_2312_34_1.html
http://suchejunor.cz
http://suchejunor.cz/on-line-test-alkohol/
http://poradna.adiktologie.cz/zavislosti/z-alkohol/
https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.htm
https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-potravin-2016

 

Příloha:

Seznam léčebných center Praha (PDF; 480 kB)

 

V Praze dne 2. 2. 2018

 
 Ing. Anna Fűleová
 vedoucí Kanceláře ředitele HSHMP


 

Přílohy