INFOLINKY PRAŽSKÉ HYGIENY K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NOVĚ PŘEPOJOVÁNY NA CELOSTÁTNÍ INFOLINKU 1212

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje veřejnost, že počínaje dneškem, tj. úterkem 24. 3. 2020, přebírá činnost dvou informačně – poradenských linek HSHMP k onemocnění Covid-19 na číslech 773 782 850 a 773 782 856 CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ LINKA 1212.

Obě dosavadní telefonní čísla nadále zůstávají v provozu v režimu 7 dní v týdnu, 12 hodin denně (8:00 - 20:00 hodin)s tím, že všechny příchozí budou automaticky přesměrovány na linku 1212, kde budou prostřednictvím tamních operátorů dále řešeny.

Bližší podrobnosti k CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ LINKCE 1212 je možné vyhledat na specializované internetové stránce Ministerstva zdravotnictví htpps://koronavirus.mzcr.cz - http://www.mzcr.cz/dokumenty/spoustime-celostatni-informacni-linku-pro-obcany-v%C2%A0souvislosti-s%C2%A0koronavirem_18740_4107_1.html .

 


Zdroj: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (ZZSHMP) - http://www.zzshmp.cz

 


► OSVĚTOVÉ MATERIÁLY a INFORMACE


INFOLINKY K ONEMOCNĚNÍ COVID-19

773 782 850; 773 782 856

PROVOZ DENNĚ

8:00 - 20:00

 

 


V záležitosti obecnějších informací o tématice Covid-19 lze využít celou řadu dalších informačních linek, například infolinky všech zdravotních pojišťoven, které jsou v provozu ve všedních dnech:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213


na celostátní úrovni současně začala fungovat nová informační linka na čísle 1212  - linka je  celostátní, bezplatná a dozvíte se na ní potřebné informace o koronaviru. Na toto číslo mohou občané volat, mají-li otázky ohledně nákazy, prevence či správného postupu při výskytu příznaků


v záležitosti obecnějších informací je možné kontaktovat také informační linky Státního zdravotního ústavu na číslech 724 810 106, 725 191 367 a 725 191 370.


Další technicko – organizačně – informační linky provozuje rovněž hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy:

LINKA PRO SENIORY 800 160 166 ve spolupráci s organizací Život 90 – nonstop provoz - senioři na ní získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření - zkušení operátoři na této lince poskytnou volajícím nejen pomoc s dovážkou nákupu potravin, léků a hygienických potřeb až domů, ale nově zajistí případně i psychologickou pomoc. Pomoc v terénu poskytnou dobrovolníci z řad Červeného kříže, skautů, Života 90 a dalších, kteří se zaregistrují přes web www.pomahamepraze.cz

LINKA 800 100 991 pro obecné a technické dotazy veřejnosti a institucí vztahující se k řešení situace s koronavirem – provoz denně 9:00 – 18:00 -   linka má ve vztahu k veřejnosti ulehčit linkám HSHMP a zodpovědět obecné otázky ke koronaviru. Ve vztahu k městským částem a městským, ale i soukromým organizacím, bude linka mimo obecných otázek řešit i technické dotazy a požadavky. V provozu bude až do odvolání každý den od 9 do 18 hodin. Linka neslouží pro zdravotní konzultace a občany se zdravotními obtížemi

 


► Veškeré informace týkající se dané problematiky HSHMP průběžně zveřejňuje ve speciální rubrice svých internetových stránek věnované koronaviru Covid 19 http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html  .


V Praze 24. 3. 2020

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP

 

Kontakt:

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948