Informace k případům pneumonie spojené s novým koronavirem, Wu-chan, Čína

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje informace průběžně publikované Státním zdravotním ústavem věnované případům pneumonie spojené s novým koronavirem, Wu-chan, Čína.

SPECIALIZOVANÁ RUBRIKA SZU - 2019-nCoV, nový koronavirus, Wu-chan

 

Zprávy jsou průběžně aktualizovány...poslední aktualizace: 24. 2. 2020

 


 

 


Epidemie onemocnění novým koronavirem (COVID-19): situace v Itálii. ECDC, 23.2.2020

24. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ
 

Během 22.2.2020 ohlásily italské orgány klustery případů COVID-19 v Lombardii. Aktuálně probíhá konfirmace v italské NRL a trasování kontaktů s cílem identifikovat další případy a zabránit dalšímu šíření. Případy COVID-19 byly 22. února hlášeny také ze dvou dalších regionů, Piemont a Veneto. Dne 23.2. informoval o dalších případech region Emilia-Romagna.THREAT ASSESSMENT BRIEF, ECDC, 23.2.2020.Od čtvrté aktualizace ECDC o novém koronaviru ze 14. února 2020 do 23. února 2020 bylo hlášeno dalších 18 504 případů,  mimo Čínu bylo hlášeno 1334 dalších případů v 16 zemích, včetně 77 případů v EU/EEA a Velké Británii. Je pravděpodobné, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší, protože osoby s bezpříznakovým průběhem nebo s mírným průběhem nejsou hlášeny nebo nejsou rozpoznány. Čína v průběhu epidemie několikrát změnila definici případu. To způsobilo velkou nejistotu ohledně přesného počtu případů a rozsahu šíření viru.
 

Do 23. února 2020 9:00 bylo na celém světě hlášeno více než 78 800 případů onemocnění COVID-19, většina v Číně. V provincii Hubei bylo hlášeno 64 084 případů, v dalších oblastech Číny bylo zaznamenáno 12 563 případů. Z jiných zemí bylo nahlášeno více než 1 790 případů. Do současnosti byl hlášen místní přenos z následujících 14 zemí: Kanada, Francie, Německo, Itálie, Írán, Japonsko, Malajsie, Jižní Korea, Singapur, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a Vietnam.


Podívejte se na aktualizaci situace ve světě https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.


V EU/EEA a Velké Británii bylo do 23. února hlášeno 121 případů a tři úmrtí. Mezi nimi bylo 98 místně získaných: z toho Itálie (76), Německo (14), Francie (7) a Spojené království (1). Byla zaznamenána dvě úmrtí v Itálii a jedno ve Francii: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Během 22.2. ohlásily italské orgány klustery případů COVID-19 v Lombardii. Aktuálně probíhá konfirmace v italské NRL a trasování kontaktů s cílem identifikovat další případy a zabránit dalšímu šíření. Případy COVID-19 byly 22. února hlášeny také ze dvou dalších regionů, Piemont a Veneto. Dne 23.2. informoval o dalších případech region Emilia-Romagna. Zdá se, že přenos není primárně od lidí, kteří cestují nebo se vracejí z postižené oblasti, ale že již dochází k lokálnímu/místnímu přenosu. Případy přenosu COVID-19 byly identifikovány v nemocnicích mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty. Byla evidována dvě úmrtí mezi staršími lidmi. Případy onemocnění COVID-19 byly identifikovány několika obcích; podle médií Piedmont (Torino), Lombardie (Codognoe dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto SG, Pieve Porto Morone), Veneto (V'o Euganeo, Mira) a Emilia- Romagna. Další podrobnosti o případech nejsou v současné době k dispozici.
 

Prezident Fontana a ministr Speranza podepsali rozkaz s opatřeními pro postižené oblasti v Itálii. V postižených obcích a regionech byla zavedena přísná opatření v oblasti veřejného zdraví. Tato opatření zahrnují:

 • zákaz opustit nebo se dostat do postižené obce nebo oblasti
 • pozastavení demonstrací, akcí a všech forem schůzek na veřejných nebo soukromých místech
 • pozastavení péče o děti, školních vzdělávacích služeb a vzdělávacích výletů
 • uzavření muzeí pro širokou veřejnost
 • pozastavení veřejných soutěží a činností veřejných kanceláří, s výjimkou poskytování nezbytných základních a veřejných služeb
 • karanténa a aktivní surveillance pro osoby, které byly v úzkém kontaktu s lidmi postiženými virem; osoby, které dříve pobývaly v rizikové oblasti v zahraničí, mají povinnost informovat příslušné zdravotnické oddělení, aby mohla být provedena samostatná izolace s aktivní surveillance
 • přerušení práce pro některé druhy podnikání a zastavení některých komerčních činností
 • možnost, že přístup k základním veřejným službám a obchodům pro nákup základních potřeb bude podmíněn používáním osobních ochranných prostředků
 • omezení nebo pozastavení přepravních služeb pro náklad a cestující, pouze s několika jasně definovanými výjimkami.

Aktualizované informace včetně počtu případů jsou k dispozici na webové stránce italského ministerstva zdravotnictví http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4086


ECDC odhad rizika pro EU/EEA


V současné době jsou informace o různých klustrech onemocnění COVID-19 ve čtyřech regionech na severu Itálie omezené. Situace se dynamicky vyvíjí a v nadcházejících dnech lze očekávat více případů. Posouzení rizik pro EU/EEA se může změnit, jakmile bude k dispozici více údajů. Nebyly hlášeny žádné blízké kontakty ani další související případy, které by byly spojeny s jinými evropskými zeměmi.


Riziko spojené s infekcí COVID-19 u osob EU/EEA a Velké Británie je v současnosti považováno za nízké až střední.


Toto hodnocení je založeno na následujících faktorech: Všechny dříve hlášené případy v EU/EEA a Velké Británii jasně prokázaly epidemiologické souvislosti; opatření pro trasování kontaktů zabránila dalšímu šíření onemocnění. V severní Itálii byla zavedena mimořádná opatření v oblasti veřejného zdraví a vynakládá se velké úsilí na identifikaci, izolaci a testování kontaktů za účelem potlačení epidemie. Pravděpodobnost dalšího přenosu onemocnění COVID-19 v EU/EEA a Velké Británii je považováno za nízkou, nelze ji však vyloučit z důvodu vysoké úrovně nejistoty s řadou nepředvídatelných faktorů a vzhledem k aktuální situaci, která se stále vyvíjí.


Možnost zavlečení onemocnění COVID-19 na území EU/EEA z jiných zemí než z Číny se zvyšuje vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje počet zemích mimo EU/EEA, kde se onemocnění vyskytuje (Izrael, Libanon, Írán a Egypt), a že počet případů v zemích mimo Čínu (Jižní Korea, Japonsko) v posledních několika dnech roste.


Vliv přetrvávajícího přenosu onemocnění COVID-19 v zemích EU/EEA by byl střední až vysoký, zejména pro starší populaci s chronickým onemocněním vzhledem k vysoké závažnosti průběhu onemocnění COVID-19 u těchto věkových skupin. Dopad by byl dán také dostupností a kapacitou lékařské péče v dané situaci.


V současné době je riziko výskytu podobných clusterů onemocnění COVID-19 v jiných zemích EU/EEA a Velké Británie považováno za mírné až vysoké.


Riziko pro osoby z EU/EEA a Velké Británie, které cestují nebo žijí v oblastech s předpokládaným přenosem v populaci, je v současnosti vysoké.


Riziko pro systémy zdravotnictví v EU/EEA a Velké Británii během aktuálního vrcholu chřipkové sezóny je považováno za nízké až střední.


https://flunewseurope.org.


Pokud by došlo k významnému zvýšení počtu případů COVID-19 současně s vysokou úrovní chřipkové aktivity, potenciální dopad na systémy zdravotní péče by byl mírný až vysoký. Zvýšený počet případů by vyžadoval další nároky na zdroje pro testování, surveillance a sledování kontaktů a vedl by k dalšímu tlaku na systémy zdravotní péče. Tato situace by se zhoršila, pokud by byl infikován větší počet zdravotnických pracovníků.


Reakce na současnou situaci


Informace, které jsou v současné době k dispozici, jsou omezené a pravděpodobně se budou měnit podle aktuální situace.


Cestující, kteří plánují navštívit postižené obce v Itálii, by se měli řídit doporučeními svých národních orgánů a italských zdravotních orgánů. Cestujícím se doporučuje, aby dodržovali správné hygienické postupy mytí rukou a respirační etikety a vyhýbali se kontaktu s nemocnými lidmi.

Cestující s dýchacími potížemi, kteří se vrací z postižených oblastí Itálie, by měli kontaktovat svého lékaře, nejlépe telefonicky, pokud to zdravotní stav umožňuje, a před vyhledáním lékařské péče by měli uvést svou cestovní historii.


Je třeba dodržovat základní pravidla prevence infekcí a zejména hygienická opatření, která zabraňují přenosu respiračních infekcí, které se šíří kapénkami. Izolace případů a použití vhodných osobních ochranných opatření podle národních doporučení navíc minimalizuje riziko nosokomiálního přenosu.


Poskytovatelé zdravotní péče by měli sledovat současnou situaci a clusteru případů COVID-19. Mezi klinické příznaky a symptomy onemocnění COVID-19 patří horečka a potíže s dýcháním. Invazivní léze obou plic byly identifikovány z rentgenových snímků hrudníku. Cestující, kteří se vracejí z Číny a pobývali ve Wu-chanu, a kteří mají virovou pneumonii neznámé etiologie, by měli být identifikováni a co nejdříve ohlášeni příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví.


Zdroj: THREAT ASSESSMENT BRIEF, ECDC, 23.2.2020.


Itálie: Rozšíření koronaviru COVID-19. Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR, 24. 2. 2020

24. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto.


Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao).
 

Výše uvedená místa, která se nachází v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.


Ministerstvo zahraničních věcí proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli.

Více informací zde.


Aktuální situace počtu onemocnění COVID-19 podle ECDC
 

23. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ


Pravidelně aktualizované oficiální údaje o počtech nemocných a zemřelých v souvislosti s novým koronavirem převzaté ze stránek Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC).

LINK NA PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁVY ZDE


 

Aktuální situace počtu onemocnění COVID-19 podle ECDC

 

19. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

 

Pravidelně aktualizované oficiální údaje o počtech nemocných a zemřelých v souvislosti s novým koronavirem převzaté ze stránek Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC).

 

Aktuální data na webu ECDC

 ECDC: Geografické rozložení případů 2019-nCoV

 


Epidemie těžkého akutního respiračního syndromu vyvolaného koronavirem 2 (SARS-CoV-2): zvýšený přenos v Číně. 4. aktualizace Rychlého hodnocení rizik Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC)

18. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Publikováno 14. 2. 2020, ECDC Rapid Risk Assessment, 4th updateSouhrn:
 

Dne 31. 12. 2019 byl z Wu-chanu v provincii Chu-pej v Číně poprvé hlášen klastr případů onemocnění pneumonií neznámé etiologie. Dne 9. 1. 2020 potvrdilo Čínské CDC jako původce onemocnění nový koronavirus, který má fylogeneticky vztah k SARS-CoV. Nový koronavirus byl nazván „severe acute respiratory syndrom coronavirus 2“ (SARS-CoV-2). Onemocnění, které tento koronavirus vyvolává, je nyní pojmenováno jako COVID-19.
 

K 13. 2. 2020 bylo hlášeno více jak 60 330 onemocnění, většina z Číny, více jak 450 případů z jiných zemí. Ze 13 zemí je hlášeno místní šíření viru.

V EU/EEA a Velké Británii bylo k 13. únoru hlášeno 44 případů, z toho 21 lokálně získaných: Německo (14), Francie (6) a Spojené království (1). Všechny tyto případy mají epidemiologickou souvislost s předchozími importovanými případy ze zemí mimo EU /EEA a Velké Británie.
 

Podle dostupných informací je odhadováno, že trvalý přenos viru v populaci je možný. V následujících dnech a týdnech je v Číně očekáván výskyt dalších případů onemocnění i úmrtí. Další případy nebo klastry onemocnění se mohou vyskytnout i v jiných zemích, včetně následného šíření onemocnění v populaci. Zdravotní autority v EU a Velké Británii musí zůstat bdělé a připravené reagovat na možný import onemocnění z Číny.
 

Vzhledem k nedostatečným podrobným epidemiologickým analýzám a nedostatku informací o virulenci, patogenitě SARS-CoV-2, cestě a způsobu přenosu, o rezervoáru a zdroji infekce, zůstávají při hodnocení odhadu rizik této epidemie stále značné nejasnosti. ECDC posuzuje stávající riziko na základě pravděpodobnosti přenosu a dopadů onemocnění. Na základě dostupných informací je hodnocení rizika ECDC následující:

 • Nároky na kapacitu zdravotnických zařízení v EU/EEA a Velké Británii mohou stoupat v souvislosti s šířením SARS-CoV-2 na vrcholu chřipkové epidemie, toto riziko je považováno za nízké až střední.
 • Riziko šíření infekce vyvolané SARS-CoV-2 je v populaci EU/EEA a Velké Británii v současnosti hodnoceno jako nízké.
 • Riziko onemocnění pro osoby cestující z EU/EEA a Velké Británie nebo žijící v oblastech s předpokládaným šířením viru v populaci je v současnosti odhadováno jako vysoké.

Z textu:
 

Zdroj viru nebyl dosud objasněn.
 

V průběhu epidemie se v Číně několikrát měnila definice případu, což vedlo k zvýšení počtu závažných případů. Poslední definice případu z 13. února zahrnuje nejen laboratorně potvrzené případy, ale i případy hlášené jen na základě klinické diagnostiky. Tyto skutečnosti vyvolávají značnou nejistotu ohledně skutečného počtu případů onemocnění a rozsahu šíření viru.

 

Virus se podařilo izolovat ze vzorků z bronchoalveolární laváže, virová DNA byla detekována ve stěrech z nosohltanu i hrdla, v séru, krvi, výtěrech z konečníku, ve slinách, moči a stolici.

 

Souhrn epidemiologických a klinických charakteristik z dostupných studií:

 • Mezi nejčastější klinické příznaky u hospitalizovaných pacientů patří horečka, kašel, dušnost, myalgie a únava, mezi méně časté se řadí průjem a zvracení.
 • Přibližně u 1/3 pacientů dochází k rozvoji dušnosti po pěti dnech od začátku onemocnění (1-10 dní).
 • 23 – 26 % pacientů vyžadovalo intenzivní péči.
 • Mechanickou ventilaci vyžadovalo 47 % pacientů na jednotce intenzivní péče.
 • Patologické nálezy na plicích (CT + RTG) jsou v jedné studii popisovány u 75 % nemocných, v jiné studii u 100 % nemocných.
 • V současnosti se odhaduje průměrná délka inkubační doby na 5 - 6 dnů, s maximem až 14 dnů. Je třeba pravděpodobně počítat i s delší inkubační dobou, nejméně 14 dní.
 • R0 je nyní odhadován na 2-3.
 • Zatím zůstávají nejasnosti ohledně závažnosti průběhu onemocnění a smrtnosti. Zatím publikovaná data z Číny odhadují smrtnost (case fatality) u hospitalizovaných pacientů na 11 – 14 %, v závislosti na použité metodě a vybrané populaci.

Surveillance COVID-19 v EU

 • Od ledna 2020 jsou hlášena onemocnění COVID-19 do systému TESSy (The European Surveillance System) prostřednictvím WHO formuláře. Do 13. 2. bylo hlášeno do TESSy 31 případů z 6 zemí EU/EEA.
 • Věkový medián hlášených případů je 40 let (od 2 do 81 let), 65 % případů je hlášeno u mužů.
 • Bylo hospitalizováno 30 osob, z toho důvody hospitalizace nejsou dostupné u 29 osob.
 • Nebylo hlášeno žádné úmrtí v EU/EAA.

Laboratorní diagnostika a hlášení SARS-CoV-2 v EU/EAA

 

Členské státy by měly zřídit vnitrostátní laboratorní kapacity pro diagnostiku koronavirů a vyvinout postupy pro přepravu vzorků. Na základě zmapování laboratorní kapacity mělo 38 laboratoří ve 24 zemích EU/EEA diagnostiku pro SARS-CoV-2 (k 29. lednu 2020); očekává se, že všechny země EU/EEA zavedou diagnostiku SARS-CoV-2 do poloviny února.

 

ECDC a EVD-LabNet ve spolupráci s WHO vyvíjejí program externího hodnocení kvality pro národní laboratoře poskytující diagnostické služby SARS-CoV-2.

 

Je také důležité, aby země zvážily zavedení primární laboratorní diagnostiky v dalších klinických a diagnostických laboratořích. Za konfirmaci výsledku zodpovídají referenční laboratoře, a proto by pozitivní vzorky z jiných laboratoří měly být stále zasílány k testování a případnému sekvenování do referenčních laboratoří.

 

Pro surveillance na úrovni EU/EEA byla pro hlášení do TESSy přijata definice případů WHO a formulář pro hlášení případů popsané v prozatímních pokynech pro globální surveillance infekce novým koronavirem. Evropská komise, ECDC a regionální úřad WHO pro Evropu žádají země, aby nahlásily pravděpodobné a potvrzené případy infekcí SARS-CoV-2 pomocí globální definice případu do 24 hodin od identifikace prostřednictvím systému včasného varování a reakce (EWRS) a IHR. Podrobné formuláře hlášení případů by měly být nahlášeny do TESSy do 72 hodin.

 

Opatření u cestovatelů

 

Cestování usnadňuje šíření SARS-COV-2 z postižených oblastí. Omezení cestování a obchodování se během Mimořádné události ohrožující veřejné zdraví mezinárodního významu (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) řídí podle mezinárodního zdravotního řádu (IHR), část III.

 

Čištění prostředí v nezdravotnických zařízeních a dekontaminace ventilace

 

ECDC publikovalo prozatímní pokyny pro čištění prostředí v nezdravotnických zařízeních exponovaných 2019-CoV-2 (místnosti, doprava, školy, veřejné úřady atd.) - Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to 2019-nCoV.https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

 

Tkáně/buňky lidského původu

 

Potenciální riziko přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím tkání a buněk lidského původu zůstává nejasné. Dosud nebyl zaznamenán přenos respiračních virů (včetně koronavirů) prostřednictvím transfúze nebo transplantace. Přestože se zdá, riziko přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím tkání či buněk lidského původu je velmi nízké, stále není jasné: zda je přítomna virémie během inkubační doby a asymtomatického průběhu onemocnění nebo zda a jak dlouho virémie přetrvává po úzdravě, což je nutné brát v úvahu v souvislosti s bezpečným podáním buněk a tkání lidského původu.

 

Dokud nebude známo více informací o epidemiologii a patogenezi onemocnění COVID-19, doporučují autority EU/EEA v rámci předběžné opatrnosti vyloučit z dárcovství krve, buněk a tkání lidského původu osoby, které mohly být exponovány potvrzenému případu nebo po návratu z oblasti Číny, kde se nákaza šíří, po dobu 28 dnů (dvojnásobek inkubační doby).

 

U potvrzených případů, které se uzdravily, by mělo být dárcovství odloženo po dobu nejméně 28 dnů po odeznění příznaků onemocnění, zejména kvůli nejasnostem ohledně možné přetrvávající virémie nebo přítomnosti viru v tělesných tekutinách. Potenciální dárci orgánů by měli být laboratorně vyšetřeni na přítomnost SARS-CoV-2. 

 

Některé druhy koronavirů jsou citlivé na inaktivaci amotosalenem nebo riboflavinem a ultrafialovým světlem, pokud je aplikováno na krevní destičky a produkty z plazmy. Potenciální dárci orgánů, u nichž existuje riziko infekce, by měli být laboratorně testováni na přítomnost viru. Pravidelné skríningové postupy u dárců plazmy a zavedené procesy inaktivace virů během výroby by měly zmírnit riziko přenosu  SARS-CoV-2 prostřednictvím derivátů plasmy.

 

Připravenost na možný přenos onemocnění v populaci EU/EAA

 

Na základě vývoje epidemie v Číně a ostatních zemích včetně případů v EU/EAA jsou orgány veřejného zdraví vybízeny k přezkoumání preventivních opatření, zejména týkajících se přenosu respiračních a dalších patogenů. Pandemické plány, které mají všechny členské státy, jsou pro tuto situaci velmi vhodné a užitečné. Mělo by se zvážit svolání mezioborového pandemického výboru, jak je popsáno v národních plánech. V současné situaci by měly být přezkoumány a zváženy následující kritické prvky plánů připravenosti na pandemii: systém řízení krizí; kapacita zdravotní péče, včetně izolační kapacity; a kontinuitu základních služeb. Specializovaný krizový tým by měl dostávat pravidelné zprávy o kapacitách ve zdravotnictví (na úrovni primární, sekundární a vyšší úrovně péče, včetně izolační kapacity v zemi), míře obsazenosti, zásobách, použití a distribuci zdravotnických prostředků (nezbytné léky, vybavení pro mechanickou ventilaci a oxygenaci) a dalšího spotřebního materiálu.

 

Stávající kapacita dostupné zdravotní péče by měla být pravidelně kontrolována. V případě zavlečení a šíření onemocnění COVID-19 v populaci EU/EAA mohou zdravotnická zařízení kromě počtu osob hospitalizovaných s chřipkou zaznamenat výrazný nárůst počtu pacientů s respiračními příznaky. Je třeba počítat s tím, že zároveň mohou také onemocnět zdravotničtí pracovníci a přestat pracovat. Požadavky na kapacitu lůžek, léků, mechanických ventilátorů mohou být překročeny, což může trvat několik týdnů.

 

V nemocnicích může dojít k situaci, že bude nezbytné propustit pacienty s méně závažným průběhem, aby se uvolnily kapacity pro těžce nemocné pacienty, a bude nezbytné zrušit plánované neodkladné zákroky. Měla by být přijata taková opatření, aby bylo možné kapacity zdravotnického systému v krátké době a na odpovídající úrovni zvýšit. Zdravotničtí pracovníci by měli být informováni o nastavených opatřeních při řešení mimořádné situace ve svém zdravotnickém zařízení.

 

Je třeba zajistit nepřetržité poskytování základních služeb v oblasti veřejného zdraví včetně služeb všech poskytovatelů z dalších odvětví. Vzhledem k možnému nárůstu počtu pacientů infikovaných SARS-CoV-2 se příslušné orgány v zemích EU/EEA vybízejí, aby naplánovaly dostatečné zásoby osobních ochranných prostředků pro své zdravotnické pracovníky a aby přezkoumaly své postupy pro vnitrostátní přepravu, izolaci, kontrolu a zacházení s případy infekcí s velkými dopady a důsledky, včetně personálního zabezpečení a laboratorní podpory. 

 

Limitace odhadů rizik

 

Hodnocení rizik v souvislosti s epidemií COVID-19 se provádí na základě dat známých ECDC v době zveřejnění. Zatím nejsou jasné epidemiologické charakteristiky SARS-CoV-2. O případech onemocnění SARS-CoV-2, které byly dosud identifikovány, jsou k dispozici jen omezené epidemiologické a klinické informace.Vzhledem k těmto omezením bude ECDC revidovat současné posouzení rizik, jakmile bude k dispozici více informací.

 

Zdroj: ECDC


Definice případu (case definition). Evropská surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem (SARS-CoV-2)

17. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Aktualizováno podle ECDC, 17.2.2020


V rámci surveillance onemocnění novým koronavirem žádají ECDC a Regionální úřad WHO pro Evropu jednotlivé státy, aby hlásily pravděpodobné a potvrzené případy infekcí SARS-CoV-2 podle globální definice případu do 24 hodin po identifikaci.

Státy EU/EAA musí hlásit pravděpodobné a potvrzené případy SARS-CoV-2 prostřednictvím systému EWRS (the Early Warning and Response System)
 

ECDC a Regionální úřad WHO pro Evropu koordinují rychlé hlášení, jak je požadováno ve WHO formuláři pro hlášení případu ve spolupráci se surveillance systémy jednotlivých členských států.

Formuláře hlášení případů budou zasílány do Evropského systému surveillance - The European Surveillance System (TESSy).


WHO zveřejnila prozatímní pokyny pro globální surveillance infekce novým koronavirem. Pokyny obsahují definici případu pro suspektní (podezřelé), pravděpodobné a potvrzené případy a formulář pro předběžné hlášení případů. Definice suspektního případu je založena na aktuálních informacích dostupných z ohniska nákazy. ECDC aktualizovalo kritéria pro laboratorní testování suspektních případů Po potvrzení přenosu v pupulaci ve Wu-chanu a informacích o širším spektru chorob. ECDC case definice suspektních případů zahrnuje pacienty s akutní respirační infekcí (ARI) bez ohledu na závažnost, kteří během 14 dnů před nástupem nemoci měli úzký kontakt s potvrzeným SARS-CoV-2, navštívili zdravotnické zařízení, kde byly léčeny případy SARS-CoV-2, nebo cestovali do oblastí s předpokládaným pokračujícím přenosem onemocnění COVID-19.


Definice případu onemocnění pro účely surveillance


A. Suspektní případ vyžadující laboratorní diagnostiku, nehlásí se na evropské úrovni, je definován jako:

1.    Pacient s akutním respiračním onemocněním (náhlý začátek alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, bolest v krku, dušnost), které vyžaduje nebo nevyžaduje hospitalizaci

A  u kterého bylo v období 14 dní před začátkem prvních příznaků splněno alespoň jedno z následujících epidemiologických kritérií:

 • byl v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo pravděpodobným případem infekce SARS-CoV-2

NEBO

NEBO

 • navštívil nebo pracoval ve zdravotnickém zařízení, kde byli léčeni pacienti s infekcí SARS-CoV-2.

 


Blízký kontakt

Blízký/úzký kontakt pravděpodobného nebo potvrzeného případu je definován jako:

 • osoba, která žije ve společné domácnosti s případem SARS-CoV-2
 • osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) nebo sdílela stejné prostředí s případem SARS-CoV-2
 • zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující o případ SARS-CoV-2 nebo laboratorní pracovníci manipulující se vzorky SARS-CoV-2
 • kontakt v letadle sedící dvě sedadla (v jakémkoliv směru) od případu SARS-CoV-2, doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle

Epidemiologická souvislost se může vyskytnout během 14denního období před nebo po nástupu prvních příznaků u daného případu.

 


 

B. Pravděpodobný případ je definován jako:


suspektní případ, u kterého je laboratorní vyšetření na SARS-CoV-2 neprůkazné (podle výsledku testu hlášeného laboratoří) nebo u kterého bylo testování na pan-coronavirus pozitivní.


 

C. Potvrzený případ je definován jako:


osoba s laboratorním potvrzením infekce SARS-CoV-2  bez ohledu na klinický stav a příznaky onemocnění.


Kritéria pro zahájení laboratorního vyšetření na SARS-CoV-2


Okamžité potvrzení případu je nezbytné k zajištění rychlého a účinného sledování kontaktů, provádění opatření pro prevenci a kontrolu infekcí podle národních doporučení a shromažďování příslušných epidemiologických a klinických informací.

Každá osoba, která splňuje kritéria suspektního případu, by měla být testována na SARS-CoV-2. Laboratorní metoda je uvedena níže. Laboratorní vyšetření by mělo být provedeno okamžitě.


Druhy odebíraných vzorků


Měl by být zvážen rychlý odběr následujících vzorků:

Pokud je to možné, měly by být odebrány vzorky z dolních a horních cest dýchacích:

Dolní cesty dýchací:

 • bronchoalveolární laváž (BAL)
 • endotracheální aspirát (ETA)
 • vykašlané sputum

Horní cesty dýchací:

 • nazofaryngeální výtěr
 • orofaryngeální výtěr
 • nazofaryngeální aspirát nebo výplach nosu

Další vzorky pro pozdější testování:

 • až bude dostupné sérologické vyšetření: sérum, akutní a rekonvalescentní vzorek (cca 2-4 týdny po akutní fázi)
 • další vzorky ke zvážení: krev, moč, stolice

Praktický návod pro správnou techniku odběru lze nalézt na stránkách WHO guide for field operations


Odběry vzorků z horních a zejména dolních dýchacích cest by měly být prováděny podle WHO interim guidance for clinical management of SARI, when nCoV infection is suspected s ohledem na zvýšené riziko infekcí vzdušných nákaz.


V současné době není dostatek informací o nejvhodnějším načasování odběru. Podobně jako u jiných respiračních virových infekcí, je pravděpodobně, že respirační vzorky odebrané časně po začátku příznaků by mohly obsahovat vyšší koncentrace viru. Podle WHO (WHO interim guidance for clinical management of SARI, when nCoV infection is suspected) by u hospitalizovaných pacientů měla být frekvence vyšetření nejméně každé 2 až 4 dny, dokud nejsou výsledky dvou po sobě jdoucích vyšetření (v odstupu nejméně 24 hodin) negativní.


 

Metodika pro laboratorní vyšetření


Specifické testy, které v současné době doporučuje WHO pro diagnostiku a potvrzení infekce SARS-CoV-2, jsou popsány na webových stránkách WHO, kde lze také nalézt laboratorní diagnostický protokol pro vyšetření RT-PCR vyvinutý ve virologickém institutu Charité v Berlíně v Německu.

Doporučuje se, aby vzorky prvních pěti pozitivních případů a prvních 10 negativních případů, které splňují definici případu SARS-CoV-2 pro testování, byly odeslány k potvrzení do národní specializované laboratoře pro SARS-CoV-2 nebo v případě nedostatku národní kapacity do jedné ze specializovaných laboratoří, které nabízejí mezinárodní spolupráci (viz seznam laboratoří níže). Po čase mohou laboratoře testovat nezávisle SARS-CoV-2, ale v případě nejasných výsledků mohou využít služeb specializovaných laboratoří.

Jeden pozitivní test by měl být potvrzen druhým testem RT-PCR zaměřeným na jiný gen SARS-CoV-2. Jeden negativní test na SARS-CoV-2 (zejména, pokud jde o vzorek horních cest dýchacích) nebo pozitivní výsledek testu na jiný respirační patogen nevylučuje infekci SARS-CoV-2. Pokud existuje silné podezření na infekci SARS-CoV-2, měl by být testován další vzorek pomocí primárních a sekundárních testů RT-PCR.

ECDC podporuje včasné sdílení sekvenčních dat. Veřejná databáze sekvencí GISAID je otevřená pro nahrávání sekvencí SARS-CoV-2.


 

Laboratorní podpora (pro primární a / nebo pro konfirmační vyšetření) specializovanými laboratořemi pro koronaviry v EU

Každý pozitivní test může být zaslán k potvrzení do evropských specializovaných laboratoří pro koronaviry:

• German coronavirus diagnostic working group National Consultant Laboratory for Coronaviruses, Institute of Virology, Charité, and WHO Collaborating Centre for Emerging Infections and Biological Threats, Robert Koch Institute – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin, Germany

• Erasmus Medical Center, Department of Viroscience, Rotterdam, the Netherlands

• National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

• Respiratory Virus Unit, Public Health England, Colindale, United Kingdom

• Institute Pasteur Paris, France

• Institut für Virologie, Marburg, Germany

• Institute of Microbiology and Immunology, University of Ljubljana, Slovenia

• Public Health Agency of Sweden, Solna, Sweden

 

Zdroj: ECDC


 

Aktuální situace počtu onemocnění 2019-nCoV podle ECDC

13. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Pravidelně aktualizované oficiální údaje o počtech nemocných a zemřelých v souvislosti s novým koronavirem na stránkách Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC).

 

Aktuální data na webu ECDC

 

 ECDC: Geografické rozložení případů 2019-nCoV

 


Aktuální situace počtu onemocnění 2019-nCoV podle ECDC

11. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Pravidelně aktualizované oficiální údaje o počtech nemocných a zemřelých v souvislosti s novým koronavirem na stránkách Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC).

 

 


 ECDC: Geografické rozložení případů 2019-nCoV


Aktuální situace počtu onemocnění 2019-nCoV podle ECDC

8. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Pravidelně aktualizované oficiální údaje o počtech nemocných a zemřelých v souvislosti s novým koronavirem na stránkách Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC).


Aktuální data na webu ECDC

 

 

Datum hlášení

       Celkový (kumulativní) počet

  laboratorně potvrzených případů

    od 31.12.2019 k danému datu 

 

Z toho celkový počet úmrtí 

8.2.2020, 8:00

34945 (35 v EU/EAA a Velké Británii) 724 (1 mimo Čínu - Filipíny)

7.2.2020.

8:00

31503 (29 v EU/EAA a Velké Británii) 638 (1 mimo Čínu - Filipíny)

6.2.2020.

8:00

28284 (26 v EU/EAA a Velké Británii) 565 (1 mimo Čínu - Filipíny)

5.2.2020, 13:00

24530 (28 v Evropě) 493 (1 mimo Čínu - Filipíny)

4.2.2020,

11:00

20626 (28 v Evropě) 427 (1 mimo Čínu - Filipíny)

3.2.2020,

9:00

17383 (25 v Evropě) 362 (1 mimo Čínu - Filipíny)
2.2.2020, 12:00 14564 (21 v Evropě) 305 (všechna úmrtí v Číně)
1.2.2020, 13:00 11955 (první případy v EU: 6x Francie, 7x Německo, 2x Itálie, 2x UK, 1x Finsko, 1x Španělsko, 1x Švédsko) 259 (všechna úmrtí v Číně)
31.1.2020, 10:00 9834 (první případy v EU: 6x Francie, 5x Německo, 2x Itálie, 1x Finsko 213 (všechna úmrtí v Číně)
30.1.2020, 11:00 7824 (první případy v EU: 4x Francie, 4x Německo, 1x Finsko) 170 (všechna úmrtí  v Číně
29.1.2020, 10.30 6072 (první případy v EU: 4x Francie, 4x Německo) 132
28.1.2020, 10:30 4587 106
27.1.2020, 11:00 2775 81
26.1.2020, 2026 56
25.1.2020, 10:30 1350 41

 

 ECDC: Geografické rozložení případů 2019-nCoV

 


Definice případu (case definition). Evropská surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem (2019-nCoV).

6. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Aktualizováno podle ECDC z 30.1.2020Pro dohled na evropské úrovni žádají ECDC a Regionální úřad WHO pro Evropu jednotlivé státy, aby hlásily pravděpodobné a potvrzené případy infekcí 2019-nCoV pomocí globální definice případu do 24 hodin po identifikaci.

 

Země EU / EHP musí oznámit pravděpodobné a potvrzené případy 2019-nCoV prostřednictvím systému včasného varování a reakce (EWRS).

 

ECDC a regionální úřad WHO pro Evropu koordinují rychlé vykazování údajů, jak je požadováno ve formuláři pro hlášení případů WHO, ve spolupráci s odpovědnými odborníky jednotlivých členských států.

 

Formuláře hlášení případů budou zasílány do Evropského systému surveillance - The European Surveillance System (TESSy).


Definice případu onemocnění pro účely surveillance

 

A. Suspektní případ vyžadující laboratorní diagnostiku, nehlásí se na evropské úrovni, je definován jako:

 

1.    Pacient s akutním respiračním onemocněním (náhlý začátek alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, bolest v krku, dušnost), které vyžaduje nebo nevyžaduje hospitalizaci

 

A  u kterého bylo v období 14 dní před začátkem prvních příznaků splněno alespoň jedno z následujících epidemiologických kritérií:

 • byl v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo pravděpodobným případem infekce 2019-nCoV

NEBO

 • cestoval do oblasti s probíhajícím přenosem 2019-nCoV v populaci

NEBO

 • navštívil nebo pracoval ve zdravotnickém zařízení, kde byli léčeni pacienti s infekcí 2019-nCoV

 

Definice blízkého/úzkého kontaktu

 

Blízký/úzký kontakt pravděpodobného nebo potvrzeného případu je definován jako:

 

•  osoba, která žije ve společné domácnosti s případem 2019-nCoV

• osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) nebo sdílela stejné prostředí s případem 2019-nCoV

 • zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující o případ 2019-nCoV nebo laboratorní pracovníci manipulující se vzorky 2019-nCoV
 • kontakt v letadle sedící dvě sedadla (v jakémkoliv směru) od případu 2019-nCoV, doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle

Epidemiologická souvislost se může vyskytnout během 14denního období před nebo po nástupu prvních příznaků u daného případu.


 

B. Pravděpodobný případ je definován jako:

 

suspektní případ, u kterého je laboratorní vyšetření na 2019-nCoV neprůkazné (podle výsledku testu hlášeného laboratoří) nebo u kterého bylo testování na pan-coronavirus pozitivní.


 

C. Potvrzený případ je definován jako:

 

osoba s laboratorním potvrzením infekce 2019-nCoV bez ohledu na klinický stav a příznaky onemocnění.


Kritéria pro zahájení laboratorního vyšetření na 2019-nCoV

 

Okamžité potvrzení případu je nezbytné k zajištění rychlého a účinného sledování kontaktů, provádění opatření pro prevenci a kontrolu infekcí podle národních doporučení a shromažďování příslušných epidemiologických a klinických informací.

 

Každá osoba, která splňuje kritéria suspektního případu, by měla být testována na 2019-nCoV. Laboratorní metoda je uvedena níže. Laboratorní vyšetření by mělo být provedeno okamžitě.

 

Druhy odebíraných vzorků

 

Měl by být zvážen rychlý odběr následujících vzorků:

 

Pokud je to možné, měly by být odebrány vzorky z dolních a horních cest dýchacích:

 

Dolní cesty dýchací:

 • bronchoalveolární laváž (BAL)
 • endotracheální aspirát (ETA)
 • vykašlané sputum

Horní cesty dýchací:

 • nazofaryngeální výtěr
 • orofaryngeální výtěr
 • nazofaryngeální aspirát nebo výplach nosu

Další vzorky pro pozdější testování:

 • až bude dostupné sérologické vyšetření: sérum, akutní a rekonvalescentní vzorek (cca 2-4 týdny po akutní fázi)
 • další vzorky ke zvážení: krev, moč, stolice

Praktický návod pro správnou techniku odběru lze nalézt na stránkách WHO guide for field operations

 

Odběry vzorků z horních a zejména dolních dýchacích cest by měly být prováděny podle WHO s ohledem na zvýšené riziko infekcí vzdušných nákaz.

 

V současné době není dostatek informací o nejvhodnějším načasování odběru. Podobně jako u jiných respiračních virových infekcí, je pravděpodobně, že respirační vzorky odebrané časně po začátku příznaků by mohly obsahovat vyšší koncentrace viru. Podle WHO u hospitalizovaných pacientů by měla být frekvence vyšetření nejméně každé 2 až 4 dny, dokud nejsou výsledky dvou po sobě jdoucích vyšetření (v odstupu nejméně 24 hodin) negativní.

 

Metodika pro laboratorní vyšetření

 

Specifické testy, které v současné době doporučuje WHO pro diagnostiku a potvrzení infekce 2019-nCoV, jsou popsány na webových stránkách WHO, kde lze také nalézt laboratorní diagnostický protokol pro vyšetření RT-PCR vyvinutý ve virologickém institutu Charité v Berlíně v Německu.

Doporučuje se, aby vzorky prvních pěti pozitivních případů a prvních 10 negativních případů, které splňují definici případu 2019-nCoV pro testování, byly odeslány k potvrzení do národní specializované laboratoře pro 2019-nCoV nebo v případě nedostatku národní kapacity do jedné ze specializovaných laboratoří, které nabízejí mezinárodní spolupráci (viz seznam laboratoří níže). Po čase mohou laboratoře testovat nezávisle 2019-nCoV, ale v případě nejasných výsledků mohou využít služeb specializovaných laboratoří.

 

Jeden pozitivní test by měl být potvrzen druhým testem RT-PCR zaměřeným na jiný gen 2019-nCoV. Jeden negativní test 2019-nCoV (zejména, pokud jde o vzorek horních cest dýchacích) nebo pozitivní výsledek testu na jiný respirační patogen nevylučuje infekci 2019-nCoV. Pokud existuje silné podezření na infekci 2019-nCoV, měl by být testován další vzorek pomocí primárních a sekundárních testů RT-PCR.

ECDC podporuje včasné sdílení sekvenčních dat. Veřejná databáze sekvencí GISAID je otevřená pro nahrávání sekvencí 2019-nCoV.

 

Laboratorní podpora (pro primární a / nebo pro konfirmační vyšetření) specializovanými laboratořemi pro koronaviry v EU

 

Každý pozitivní test může být zaslán k potvrzení do evropských specializovaných laboratoří pro koronaviry:

 

• German coronavirus diagnostic working group National Consultant Laboratory for Coronaviruses, Institute of Virology, Charité, and WHO Collaborating Centre for Emerging Infections and Biological Threats, Robert Koch Institute – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin, Germany

 

• Erasmus Medical Center, Department of Viroscience, Rotterdam, the Netherlands

• National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

• Respiratory Virus Unit, Public Health England, Colindale, United Kingdom

• Institute Pasteur Paris, France

• Institut für Virologie, Marburg, Germany

• Institute of Microbiology and Immunology, University of Ljubljana, Slovenia

• Public Health Agency of Sweden, Solna, Sweden

 

Zdroj: ECDC


Přenášejí nový koronavirus domácí zvířata? Jsou antibiotika účinná na nový koronavirus? Jsou zásilky z Číny bezpečné?

4. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Převzato z WHO: Rady pro veřejnost.Epidemie akutního respiračního syndromu vyvolaná novým koronavirem, Čína; první případy importované do EU/EHP; ECDC - RRA, 3. aktualizace

3. únor 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

K 30. 1. 2020 (9:00 CET) bylo na celém světě hlášeno více jak 7 000 laboratorně potvrzených případů onemocnění 2019-nCoV, zejména v Číně, více jak 70 případů bylo importováno do jiných zemí světa. Podrobnosti o epidemiologické aktualizaci 2019-nCoV lze nalézt na webových stránkách ECDC.


Souhrn:
 

K danému datu bylo hlášeno 117 případů úmrtí. 20. ledna 2020 byl čínskými autoritami potvrzen mezilidský přenos nákazy mimo provincii Chu-pej. Hlášeno bylo také 16 onemocnění u zdravotníků ošetřujících nemocné.


24. ledna 2020 byly identifikovány první tři případy onemocnění 2019-nCoV ve Francii, 28. ledna 2020 v Německu v souvislosti s Wu-chanem a 29. ledna byl importován 1 případ onemocnění z Wu-chanu do Finska.


Čínské centrum pro kontrolu nemocí odhaduje, že v případě, že nejsou dodržována pravidla pro prevenci a kontrolu infekcí, je možné další šíření viru mezi lidmi. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že se bude zvyšovat počet nemocných v Číně i počet úmrtí a budou přibývat klastry onemocnění mimo Čínu, zdravotnické orgány v členských státech EU / EHP by měly zůstat ostražité a posílit svou schopnost reagovat na tuto situaci.


Při hodnocení rizik této epidemie existují značné nejistoty z důvodu nedostatku podrobných epidemiologických analýz.


Na základě aktuálně dostupných informací se ECDC domnívá, že:


• potenciální dopad epidemie 2019-nCoV je vysoký;

• odhaduje se, že pravděpodobnost infekce pro občany EU / EHP pobývající v provincii Chu-pej nebo přijíždějící do provincie Chu-pej je vysoká;

• riziko nákazy pro občany EU / EHP při návštěvě nebo pobytu v jiných čínských provinciích je považováno za střední a bude se zvyšovat;

• existuje střední až vysoké riziko importu dalších případů do zemí EU / EHP;

• riziko, že dojde k interhumánnímu šíření nákazy nCoV v zemích EU / EHP se odhaduje jako velmi nízké až nízké v případě, že jsou nemocní včas diagnostikováni a zejména ve zdravotnických zařízeních jsou dodržována všechna pravidla prevence a kontroly infekčních nemocí;

• pozdní diagnostika případu importovaného do země v EU / EHP by v případě nedodržování pravidel pro prevenci a kontrolu infekcí měla za následek vysokou pravděpodobnost přenosu nákazy z člověka na člověka, a proto je v tomto případě  riziko sekundárního přenosu v populaci odhadováno na vysoké.


Co je nového v 3. aktualizaci


• Narůstající počet případů onemocnění a úmrtí, zejména v Číně.

• První klastry autochtonního přenosu nákazy v zemích EU / EHP.

• Čínské CDC odhaduje nakažlivost viru.

• Pokyny pro vstupní screening.

• Epidemiologické  sledování kontaktů.

• Poznatky ze studií prvních případů onemocnění.

• Doporučení pro aktualizaci plánů připravenosti na pandemii (pandemických plánů)v zemích EU / EHP.


Z textu:


Virus byl poprvé izolován ze vzorků odebraných při bronchoalveolární laváži, RNA viru byla detekována v krvi. Zatím není jasné, zda je virus vylučován stolicí a močí.


Čínské CDC odhaduje inkubační dobu onemocnění mezi 3-7 dny, s horní hranicí 14 dnů. R0  (reprodukční číslo, the reproductive index) je mezi 2-3.
Tyto odhady mohou být upraveny podle aktualizovaných informací.


V první klinické studii zveřejněné 24. ledna 2020 měla většina ze 41 hospitalizovaných pacientů horečku, kašel a bolesti svalů nebo únavu.

K běžným příznakům nepatřil průjem. U více než poloviny pacientů došlo ke zhoršení zdravotního stavu s dušností v průměru za 8 dnů od začátku příznaků. 13 (32%) pacientů bylo přijato na jednotku intenzivní péče. Invazivní mechanická ventilace byla vyžadována u čtyř (10%) pacientů a mimotělní membránová oxygenace (ECMO) u dvou (5%). U všech pacientů byl na CT hrudníku oboustranně patologický nález.


Hlášená smrtnost kolísá od 4 % do 14 %, v současnosti je potřeba tato data interpretovat velmi opatrně.


V publikovaném hlášení o rodinném výskytu onemocnění je uveden případ 10tiletého dítěte s asymptomatickým průběhem s jasným rtg nálezem pneumonie a pozitivní nálezem RT-PCR z nazofaryngeálních  výtěrů. Nedávný výskyt klastru 4 případů onemocnění 2019-nCoV v Německu byl v souvislosti s kontaktem z Wu-chanu, který neměl během pobytu v Německu žádné klinické příznaky onemocnění. Šetření této události stále probíhá. Možnost, že by asymptomatický případ byl zdrojem infekce, snižuje účinnost jakýchkoliv preventivních opatření založených na vyhledávání případů podle klinických příznaků.


Riziko přenosu nákazy 2019-nCoV v letadle: zatím nebyl hlášen žádný případ.


Skríning cestujích při vstupu/ odjezdu ze země


Vstupní skríning zahrnuje použití termokamery a/nebo skríning příznaků onemocnění.


Podle matematických modelů ECDC je účinnost vstupního skríningu nízká.  Přibližně 75 % případů z postižené Číny dorazilo do cílové destinace v inkubační době onemocnění a nebyli v rámci skríningu zachyceni.


Nový koronavirus a tkáně/buňky lidského původu


Potenciální riziko přenosu 2019-nCoV prostřednictvím tkání a buněk lidského původu je nejasné. S ohledem na předběžnou opatrnost jsou doporučena opatření jako pro prevenci SARS a MERS.


Dárcům krve, buněk a tkání se doporučuje vyloučeni z dárcovství po dobu 21 dnů po možné expozici nákaze u potvrzeného případu nebo po návratu z Číny.


Potvrzené případy, které se uzdravily, musí být vyloučeny z dárcovství po dobu 28 dnů po úzdravě a ukončení léčby. Potenciální dárci orgánů by měli být laboratorně vyšetřeni na přítomnost 2019-nCoV.  RNA viry s lipidovým obalem, jako je nový koronavirus  2019-nCoV, by měly být snadno odstranitelné nebo inaktivované během zpracování derivátů plasmy.


Tento odhad rizik je založen na aktuálních dostupných poznatcích, které nejsou úplné, podle nových poznatků budou odhady rizik aktualizovány.


Zdroj: ECDC


Definice případu (case definition). Evropská surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem (2019-nCoV).

30. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ


22. ledna Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila prozatímní pokyny pro globální surveillance onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV). Pokyny obsahují definici případu pro suspektní (podezřelé), pravděpodobné a potvrzené případy a formulář pro předběžné hlášení případů. Definice suspektního případu je založena na aktuálních informacích dostupných z ohniska nákazy a může být předmětem revize v závislosti na dostupnosti nových údajů.


Pro dohled na evropské úrovni žádají ECDC a Regionální úřad WHO pro Evropu jednotlivé státy, aby hlásily pravděpodobné a potvrzené případy infekcí 2019-nCoV pomocí globální definice případu do 24 hodin po identifikaci.
 

Země EU / EHP musí oznámit pravděpodobné a potvrzené případy 2019-nCoV prostřednictvím systému včasného varování a reakce (EWRS).


ECDC a regionální úřad WHO pro Evropu koordinují rychlé vykazování údajů, jak je požadováno ve formuláři pro hlášení případů WHO, ve spolupráci s odpovědnými odborníky jednotlivých členských států.

Formuláře hlášení případů budou zasílány do Evropského systému surveillance - The European Surveillance System (TESSy).

 

Definice případu onemocnění


A. Možný (suspektní případ - nehlásí se na evropské úrovni) je definován jako:


1.    Pacient se závažným respiračním onemocněním (horečka, kašel, nutnost hospitalizace) A  u kterého byl zároveň vyloučen jiný původce onemocnění, který by vysvětloval klinické příznaky A který splňuje minimálně jedno z následujících kritérií:

 • cestování nebo pobyt ve městě Wu-chan, v provincii Chu-pej v Číně v posledních 14 dnech před začátkem prvních příznaků onemocnění nebo
 • nemocným je zdravotník, který pracoval v prostředí, kde mohlo dojít k nákaze.

2.     Pacient s jakýmkoliv respiračním onemocněním A splňuje minimálně jedno z následujících kritérií:

 • měl blízký kontakt s potvrzeným nebo pravděpodobným případem onemocnění 2019-nCoV v posledních 14 dnech před začátkem prvních příznaků onemocnění nebo
 • navštívil nebo pracoval na trhu s živými zvířaty ve Wu-chanu v posledních 14 dnech před začátkem onemocnění nebo
 • návštívil nebo pracoval ve zdravotnickém zařízení, kde byl hlášen případ onemocnění 2019-nCoV v posledních 14 dnech před začátkem prvních příznaků onemocnění

Definice blízkého kontaktu


Za blízký kontakt je považována osoba, která:


• byla exponována nákaze související se zdravotní péčí, včetně poskytování přímé péče o pacienty nemocné nCoV (novým koronavirem), při práci se zdravotníky, kteří byli infikováni novým koronavirem, při návštěvě pacientů nebo pobytu ve stejné místnosti jako pacient s nCoV

• pracovala v těsné blízkosti nebo sdílela stejného prostředí s nemocným nCoV

• cestovala společně s pacientem nCoV jakýmkoliv dopravním prostředkem

• bydlí ve společné domácnosti s nemocným nCoV

 

B. Pravděpodobný případ je definovan jako:


Možný případ, u kterého je vyšetření na 2019-nCoV neprůkazné, nebo u kterého bylo vyšetření na pan-coronavirus pozitivní.


C. Potvrzený případ je definován jako:

Osoba s laboratorním potvrzením infekce 2019-nCoV, bez ohledu na klinický průběh onemocnění a výskyt příznaků.

 

Kritéria pro zahájení laboratorního vyšetření na 2019-nCoV


Okamžité potvrzení případu je nezbytné k zajištění rychlého a účinného sledování kontaktů, provádění opatření pro prevenci a kontrolu infekcí podle národních doporučení a shromažďování příslušných epidemiologických a klinických informací.

Každá osoba, která splňuje kritéria pro možný případ, by měla být testována na 2019-nCoV. Laboratorní metoda je uvedena níže. Laboratorní vyšetření by mělo být provedeno okamžitě.
 

Druhy odebíraných vzorků


Podle prozatímních pokynů WHO pro laboratorní vyšetření suspektních případů infekce nCoV u lidí by měl být proveden odběr následujícího materiálu:


• respirační materiál: u ambulantních pacientů výtěry z horních cest dýchacích (nasofaryngeální a orofaryngeální) a sputum, je-li produkováno a / nebo u pacientů se závažnějším respiračním onemocněním endotracheální aspirát nebo bronchoalveolární výplach (BAL) z dolních cest dýchacích;

• sérum pro sérologické vyšetření (až bude dostupné), akutní a rekonvalescentní vzorek (jako doplněk k materiálům z dýchacích cest)

• další materiál, který je vhodné použít v rámci diferenciální diagnostiky, např. krev na kultivaci, moč na detekci legionel a pneumokokového antigenu


V materiálu odebraném z dolních a horních cest dýchacích je virus pravděpodobně přítomen delší dobu, proto je považován tento materiál za nejvhodnější pro diagnostiku. Podle prozatímních pokynů WHO by odběry materiálu z horních a zejména dolních dýchacích cest měly být prováděny podle pravidel pro prevenci a kontrolu infekcí. Podle prozatímních pokynů WHO se důrazně doporučuje opakovaný odběr materiálu a laboratorní vyšetření u závažných nebo rychle progredujících onemocnění dolních cest dýchacích.


Podle prozatímního pokynu WHO pro léčbu SARI (závažné akutní respirační infekce) by měla být v případě podezření na infekci nCoV u hospitalizovaných pacientů frekvence vyšetření nejméně každé 2 až 4 dny, dokud nejsou výsledky dvou po sobě jdoucích vyšetření (v odstupu nejméně 24 hodin) negativní.


V současné době máme jen omezené informace o nejvhodnějším okamžiku pro odběr laboratorních vzorků. Analogicky k jiným virovým infekcím dýchacích cest je pravděpodobné, že v materiálu z dýchacích cest odebraných brzy po začátku příznaků bude vyšší koncentrace viru.


Metodika pro laboratorní vyšetření


Specifické testy, které v současné době doporučuje WHO pro diagnostiku a potvrzení infekce 2019-nCoV, jsou popsány na webových stránkách WHO, kde lze také nalézt laboratorní diagnostický protokol pro vyšetření RT-PCR vyvinutý ve virologickém institutu Charité v Berlíně v Německu. Konfirmace pozitivních výsledků by měla být provedena ve specializovaných laboratořích pro koronaviry, např. jak je uvedeno níže. Pokud je to možné, měly by být informace o sekvencích z pozitivních vzorků sdíleny, aby bylo možné tyto sekvence porovnat. Sekvenování virových izolátů by měly provádět národní referenční laboratoře nebo specializované laboratoře se zkušenostmi s prací s koronaviry.


Laboratorní podpora (pro primární a / nebo pro konfirmační vyšetření) specializovanými laboratořemi pro koronaviry v EU


Každý pozitivní test může být zaslán k potvrzení do jedné ze dvou expertních evropských laboratoří pro koronaviry:


•    Charité – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin, Germany
•    Erasmus Medical Center, Department of Viroscience, Rotterdam, the Netherlands.


Zdroj: ECDC


Aktuální situace počtu onemocnění 2019-nCoV podle ECDC

30. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Pravidelně aktualizované oficiální údaje o počtech nemocných a zemřelých v souvislosti s novým koronavirem na stránkách Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC).


Aktuální data na webu ECDC

 

 

    Datum hlášení 

   Celkový počet laboratorně

      potvrzených případů  

  Z toho počet úmrtí  

30.1.2020, 11:00 7824 (první případy v EU: 4x Francie, 4x Německo, 1x Finsko) 170 (všechny úmrtí  v Číně
29.1.2020, 10.30 6072 (první případy v EU: 4x Francie, 4x Německo) 132
28.1.2020, 10:30 4587 106
27.1.2020, 11:00 2775 81
26.1.2020, 2026 56
25.1.2020, 10:30 1350 41

 


Čína: riziko nákazy koronavirem

29. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ
 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje v souvislosti s šířením koronaviru (2019-nCoV) a přijímanými preventivními opatřeními ze strany čínských úřadů  cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech.

Opatření jsou nadále rozšiřována a mají dopad i na vnitrostátní a mezinárodní leteckou přepravu. V případě, že se v Číně zdržujete a zamýšlíte odcestovat, MZV ČR doporučuje zvážit odcestování ze země v co nejkratší době, než budou zavedena další možná restriktivní opatření.

Odkaz na stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR: aktuální text zde

 


Vědci z Dohertyho Institutu v Melbourne jako první vykultivovali a sdílejí koronaviry z Wu-Chanu

29. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ
 

Vědcům z Institutu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu v Melbourne se úspěšně podařilo z materiálu odebraného nemocnému vykultivovat koronaviry z Wu-chanu.  Tento krok poskytne odborným mezinárodním laboratořím zásadní informace, které pomohou v boji proti viru.


Jde o první případ, kdy se podařilo virus vypěstovat na buněčné kultuře mimo Čínu.


Dr. Julian Druce z nemocnice Royal Melbourne, vedoucí laboratoře pro identifikaci virů v Dohertyho Institutu, uvedl, že jde o významný průlom, který celosvětově umožní cílené vyšetřování a diagnostiku viru.


„Čínští úředníci uvolnili genomovou sekvenci nového koronaviru, což je pro diagnostiku užitečné, ale mít skutečný virus znamená, že nyní máme možnost ověřit všechny metody vyšetření viru a porovnat jejich senzitivitu a specifitu “ řekl dr. Druce.


"Virus bude použit jako materiál pro pozitivní kontrolu v australské síti laboratoří veřejného zdraví a bude také odeslán do odborných laboratoří úzce spolupracujících se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Evropě."


Očekává se, že virus vykultivovaný v Dohertyho Institutu bude použit k výrobě sérologických testů (vyšetření protilátek), který umožní detekci viru u pacientů, kteří nevykazují příznaky onemocnění.


"Vyšetření protilátek nám umožní retrospektivně testovat pacienty s podezřením na onemocnění, abychom mohli získat přesnější obrázek o tom, jak je virus rozšířený, a následně, mimo jiné, o skutečné smrtnosti. Pomůže to také při hodnocení účinnosti pokusných vakcín" řekl dr. Catton, zástupce ředitele Dohertyho Institutu.


Virus byl vykultivován ze vzorku pacienta, který byl dodán v pátek 24. ledna do Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL)) ​​v Dohertyho Institutu.


Dr. Catton také ocenil úspěch australské sítě laboratoří a úřadů veřejného zdraví, které efektivně spolupracují.


Zdroj: https://www.doherty.edu.au/news-events/news/coronavirus

 


Doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem

28. leden 2020 | NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí
 

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí vydalo doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem podle ECDC a WHO.


NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí připravilo přehled základních doporučení pro prevenci a kontrolu suspektních infekcí vyvolaných novým koronavirem při poskytování zdravotní péče (ke stažení zde).


Jedná se o materiál, který vychází z aktuálně dostupných doporučení a intstrukcí světových (WHO) či evropských (ECDC) zdravotnických institucí a agentur k 27.1.2020. Pracovníkům nemocničních týmu pro prevenci a kontrolu infekcí doporučujeme sledovat tyto stránky, kam budeme průběžně umisťovat praktická doporučení pro nemocnice nebo další zdravotnická zařízení podle vývoje situace. (28.1.2020)


Nový koronavirus (2019-nCoV), zpráva o situaci č. 7, WHO

28. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Data jsou hlášena k 27. 1. 2020 – 10 hod. SEČ.


• Zástupci WHO v čele s generálním ředitelem Dr. Ghebreyesusem jsou v Pekingu na schůzce se zástupci čínské vlády a experty. Cílem mise je vyhodnotit vývoj situace a posílit spolupráci s Čínou při řešení současné situace.


• Aktuálně odhadovaná inkubační doba onemocnění je v rozmezí 2-10 dnů, tento odhad bude upřesněn, až budou dostupná další data. Pro kontrolu infekce je zásadní znalost doby, kdy a jak dlouho mohou být nemocní zdrojem nákazy pro ostatní osoby.  Pro stanovení období nakažlivosti jsou nezbytná data od většího množství lidí, aby bylo objasněno, zda dochází k přenosu infekce v inkubační době a zda je možná nákaza od osob bez klinických příznaků onemocnění.

WHO žádá jednotlivé země, aby případy onemocnění hlásily podle pokynů obsažených na: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)


• WHO průběžně sleduje vývoj situace a je připravena se v případě potřeby spojit s pohotovostním výborem, jehož členové jsou pravidelně informováni o vývoji.

 

Vybráno z textu:


STRATEGICKÉ CÍLE WHO v reakci na epidemii vyvolanou 2019-nCoV:


• omezit přenos z člověka na člověka, včetně snížení počtu sekundárních infekcí u blízkých kontaktů a pracovníků ve zdravotnictví; zabránit událostem, které vedou k nárůstu možnosti přenosu nákazy a zabránit dalšímu mezinárodnímu šíření viru z Číny; toho lze dosáhnout kombinací opatření v oblasti veřejného zdraví, jako je rychlá identifikace, diagnostika a léčba případů, vyhledávání a sledování kontaktů, prevence a kontrola infekcí ve zdravotnických zařízeních, provádění zdravotních opatření u cestujících, zvyšování povědomí o onemocnění v populaci, komunikace rizik.


• včas identifikovat, izolovat a ošetřovat pacienty, včetně poskytování optimalizované péče o infikované pacienty;


• identifikovat a omezit přenos ze zvířecího zdroje;


• zaměřit se na objasnění zásadních informací o onemocnění jako je klinická závažnost, míra nakažlivosti, možnosti léčby a urychlení vývoje diagnostik, léčiv a vakcín;


• informovat veřejnost o rizicích a případech onemocnění a čelit dezinformacím;


• minimalizovat sociální a ekonomický dopad


Doporučení


Během předchozích epidemií vyvolaných MERS a SARS docházelo k přenosu nákazy prostřednictvím kapének (pozn. které vznikají při mluvení, kašlání a kýchání infikovaného jedince), kontaktem a kontaminovanými předměty, což vede k domněnce, že k přenosu 2019-nCoV může docházet podobným způsobem. Základní pravidla pro snížení rizika přenosu akutní respirační infekce zahrnují:


• vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním


• často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo s jejich prostředím


• dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s hospodářskými nebo divokými zvířaty


• lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – při kašli dodržovat dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si ruce


• ve zdravotnických zařízeních dodržovat standardní pravidla prevence a kontroly infekčních onemocnění, zvláště na „emergency“ odděleních.

 

WHO nedoporučuje žádná specifická zdravotní opatření pro cestovatele. V případě příznaků respiračního onemocnění během cesty nebo po návratu z cesty je doporučeno obtíže konzultovat s praktickým lékařem a informovat jej o cestovatelských aktivitách.

 

Zdroj: WHO

 


Aktuální situace počtu onemocnění 2019-nCoV podle ECDC

28. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Pravidelně aktualizované oficiální údaje o počtech nemocných a zemřelých v souvislosti s novým koronavirem na stránkách Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC).


Aktuální data na webu ECDC

 

 

    Datum hlášení 

   Celkový počet laboratorně

      potvrzených případů  

  Z toho počet úmrtí  

28.1.2020, 10:30 4587 106
27.1.2020, 11:00 2775 81
26.1.2020, 2026 56
25.1.2020, 10:30 1350 41

 


Epidemie akutního respiračního syndromu vyvolaná novým koronavirem, Wu-chan, Čína; první případy importované do EU/EHP; ECDC - RRA, 2. aktualizace

27. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ


K 26. 1. 2020 bylo hlášeno 2 026 laboratorně potvrzených případů onemocnění vyvolaných 2019-nCoV, z toho 1988 případů  v Číně a 38 případů importovaných do různých zemí světa. 56 osob onemocnění podlehlo. Čínské zdravotní autority potvrdily interhumánní přenos nákazy mimo provincii Chu-pej, hlášeno bylo 16 onemocnění zdravotníků.


Dne 31. prosince 2019 byl z Wu-chanu, provincie Chu-pej v Číně hlášen klastr onemocnění pneumonií neznámé etiologie. 9. ledna 2020 oznámilo CDC Čína průkaz původce onemocnění – nový koronavirus fylogeneticky patřící do SARS – clade.
 

K 26. 1. 2020 bylo hlášeno 2 026 laboratorně potvrzených případů onemocnění vyvolaných 2019-nCoV, z toho 1988 případů  v Číně a 38 případů importovaných do různých zemí světa. 56 osob onemocnění podlehlo. Čínské zdravotní autority potvrdily interhumánní přenos nákazy mimo provincii Chu-pej, hlášeno bylo 16 onemocnění zdravotníků.
 

Dne 24. ledna 2020 byly identifikovány první tři importované případy onemocnění 2019-nCoV  do Francie.
 

Rychlý nárůst počtů hlášených případů je částečně v důsledku zlepšení diagnostiky a epidemiologického šetření, avšak zdroj onemocnění zůstává nejasný, a protože byl prokázán  interhumánní přenos, očekává se výskyt dalších případů onemocnění.
 

Při hodnocení rizik této události existují zatím značné nejistoty z důvodu nedostatku podrobných epidemiologických analýz.


Na základě aktuálně dostupných informací se ECDC domnívá, že:
 

• potenciální dopad epidemie vyvolané 2019-nCoV je vysoký;
 


• je pravděpodobné další celosvětové šíření;


• v současnosti je riziko onemocnění pro cestující z EU / EHP do Wu-chanu středně vysoké;


• pravděpodobnost exportu případů onemocnění do jiných zemí v případě vysokého počtu cestujících z/do Wu-chanu (tj. do asijských států) je vysoká;


• pravděpodobnost odhalení případů importovaných do zemí EU / EHP je střední;


• při dodržování vhodných postupů prevence a kontroly infekcí, zejména ve zdravotnických zařízeních v zemích EU / EHP s přímým spojením s Wu-chanem, se lze domnívat, že pravděpodobnost výskytu případu hlášeného v EU, který by měl za následek sekundární případy v EU / EHP, je nízká.


v zemích EU/EHP, kde nejsou dodržována vhodná opatření pro prevenci a kontrolu infekcí, by pozdní odhalení importovaného případu onemocnění vedlo k velmi vysokému riziku sekundárního přenosu infekce a k závažným dopadům pro země EU/EHP.


Geografická distribuce laboratorně potvrzených případů onemocnění 2019-nCoV k 26.1.2020, 9:00 GMT (2026 případů)

 

 

Opatření v oblasti veřejného zdraví v Číně
 

Ve Wu-chanu byly zavedeny první kontroly cestujících z mezinárodního letiště Wuhan Tianhe (před jeho uzavřením 23. ledna 2020). Posílená detekční opatření byla rovněž zavedena na železničních a dálkových autobusových linkách při vjezdu a výjezdu z města. Veřejné dopravní prostředky byly denně dezinfikovány až do uzavření hromadné veřejné dopravy 22. ledna 2020. Je zakázán převoz živých ptáků a volně žijících zvířat soukromými auty, tento zákaz je kontrolován. Není doporučeno pořádání hromadných společenských akcí. Osoby s horečkou jsou registrovány, vybaveny brožurami a ústenkami a odeslány do zdravotnických zařízení, jejichž seznam byl zveřejněn 20. ledna 2020.
 

Dne 23. ledna 2020 byl v čínské provincii Chu-pei aktivován program reakce na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni 2, který zahrnuje karanténu, hlášení případů a dodávky zdravotnického materiálu nezbytného pro kontrolu onemocnění vyvolaného 2019-nCoV.
 

Na území celé provincie byla zřízena pracoviště pro kontrolu infekce novým koronavirem. Místní vlády by měly zajistit, aby určené nemocnice přijímaly suspektní a potvrzené případy onemocnění a měly by pokrývat všechny související náklady na léčbu.
 

Ve dnech 22. a 23. ledna 2020 byla zastavena veškerá veřejná doprava a ve městech Wu-chan a Huanggang byla uzavřena veřejná místa, jako jsou trhy, internetové kavárny, kina, zábavní parky a kulturní památky a zrušeny všechny skupinové aktivity. Od 24. ledna 2020 byla přijata stejná opatření v minimálně 10 městech poblíž Wu-chanu, kde žije kolem 20,5 miliónů lidí.
 

Riziko onemocnění 2019-nCoV pro cestovatele, import a další šíření nákazy do EU/EHP
 

Země EU/EHP by měly zajistit včasná a vhodná opatření v prevenci přenosu infekce novým koronavirem v populaci i ve zdravotnických zařízeních. Pokud jsou případy onemocnění včas odhaleny a jsou dodržována všechna preventivní a kontrolní opatření pro prevenci infekcí, je pravděpodobnost interhumánního šíření viru v populaci EU/EHP považována za nízkou. Toto tvrzení je podpořeno zkušeností z nedávné minulosti, kdy systematicky prováděná opatření pro prevenci a kontrolu infekcí byla účinná při kontrole SARS-CoV i MERS-CoV.
 

Nelze vyloučit možný přenos infekce např. mezi blízkými členy rodiny. Pokud by tyto případy byly odhaleny pozdě nebo pokud by bylo potvrzeno, že k nákaze došlo od osob s mírnými příznaky nebo bez příznaků onemocnění, pravděpodobnost dalšího interhumánního přenosu v populaci by byla považována za velmi vysokou.
 

Dopad pozdní detekce případu importovaného do země EU / EHP, ve které nejsou nedodržována  vhodná opatření pro prevenci a kontrolu infekcí, by byl vysoký, proto se v takovém scénáři riziko sekundárního přenosu v populaci odhaduje na velmi vysoké.
 

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk-assessment-pneumonia-Wuhan-China-26-Jan-2020_0.pdf

 

 


Epidemie akutního respiračního syndromu vyvolaná novým koronavirem, Wu-chan, Čína; první aktualizace

23. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

 

K 20. 1. 2020 bylo detekováno 295 laboratorně potvrzených případů onemocnění virem 2019-nCoV, 291 z města Wu-chan, 4 v souvislosti s cestováním do Thajska (2 případy), Japonska (1) a Jižní Koreje (1 případ). 4 osoby onemocnění podlehly. ( K 22. lednu ECDC uvádí 448 laboratorně potvrzených případů, 9 úmrtí, import do Thajska, Japonska, Jižní Koreje a USA )


Souhrn

 

31. prosince 2019 městská zdravotnická komise ve Wu-chanu v Číně informovala o klastru případů pneumonie neznámé etiologie se společnou vazbou na velkoobchodní trh mořských plodů Huanan ve Wu-chanu (velkoobchodní trh s rybami i jinými živými zvířaty).
 

Dne 9. ledna 2020 oznámilo čínské centrum pro kontrolu nemocí, že jako původce onemocnění byl detekován nový koronavirus (2019-nCoV) a byl zveřejněn jeho genom. Sekvenční analýza ukázala, že nově identifikovaný virus má vztah k SARS-CoV. Laboratorní systémy pro detekci viru jsou pro členské státy EU dostupné prostřednictvím WHO a Evropského globálního katalogu pro archivaci virů.
 

K 20. 1. 2020 bylo detekováno 295 laboratorně potvrzených případů onemocnění virem 2019-nCoV, 291 z města Wu-chan, 4 v souvislosti s cestováním do Thajska (2 případy), Japonska (1) a Jižní Koreje (1 případ). 4 osoby onemocnění podlehly. Čínské autority potvrdily mezilidský přenos nákazy, bylo hlášeno onemocnění u 15 zdravotníků, kteří byli nakaženi ve Wu-chanu. Původní zdroj epidemie zůstává neznámý, proto jsou očekávány další případy onemocnění a úmrtí. Je možné, že budou identifikovány další případy onemocnění u cestovatelů z Wu-chanu do jiných zemí.

 

 

Při hodnocení rizik této události existují zatím značné nejistoty z důvodu nedostatku podrobných epidemiologických analýz.
 

Na základě aktuálně dostupných informací se ECDC domnívá, že:
 

• potenciální dopad epidemie vyvolané 2019-nCoV je vysoký;
 

• je pravděpodobné další celosvětové šíření;
 

• v současnosti je riziko onemocnění pro cestující z EU / EHP do Wu-chanu středně vysoké;
 

• pravděpodobnost exportu případů onemocnění do jiných zemí v případě vysokého počtu cestujících z/do Wu-chanu (tj. do asijských států) je vysoká;
 

• pravděpodobnost odhalení případů importovaných do zemí EU / EHP je střední;
 

• při dodržování vhodných postupů prevence a kontroly infekcí, zejména ve zdravotnických zařízeních v zemích EU / EHP s přímým spojením s Wu-chanem, se lze domnívat, že pravděpodobnost výskytu případu hlášeného v EU, který by měl za následek sekundární případy v EU / EHP, je nízká.

 

Informace o novém koronaviru 2019-nCoV v Číně jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách ECDC  a na webových stránkách WHO .

Toto posouzení rizik je založeno na zveřejněných informacích dostupných k 21. lednu 2020, 11:00 (s odkazem na údaje k 20. lednu 2020).

 

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Rapid risk assessment ECDC 22. 1. 2020, First update

 Geografická distribuce 2019-nCov případů (ECDC)


 

Nový koronavirus (2019-nCoV), zpráva o situaci č. 1, WHO

22. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

Souhrn základních dat od 31. 12. 2019 do 20. 1. 2020.


 

Data jsou hlášena k 20. 1. 2020

 

• 31. 12. 2019 byla kancelář WHO pro Čínu informována o výskytu případů onemocnění pneumonií neznámého původu ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Od 31. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bylo národními autoritami Číny WHO hlášeno 44 případů onemocnění pneumonií neznámého původu. V této době nebyl identifikován původce onemocnění.
 

• 11. a 12. 1. 2020 obdržela WHO podrobnější informace od Národní Čínské Zdravotní Komise (National Health Commission China), že epidemie je spojena s tržištěm ve Wu-chanu.
 

• Čínské autority identifikovaly nový typ koronaviru, který byl izolován 7. 1. 2020
 

• 12. 1. 2020 Čína poskytla genetickou sekvenci viru všem zemím k vývoji specifických diagnostických testů.
 

• 13. 1. 2020 byl Ministrem veřejného zdraví v Thajsku hlášen první importovaný případ laboratorně potvrzeného onemocnění novým koronavirem u cestovatelky z Wu-chanu do Thajska.
 

• 15. 1. 2020 byl ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí Japonska hlášen první importovaný případ případ laboratorně potvrzeného onemocnění novým koronavirem z Wu-chanu do Japonska.
 

• 20. 1. 2020 byl hlášen národním kontaktním místem IHR (National IHR Focal Point) Korejské republiky první importovaný případ onemocnění novým koronavirem do jižní Koreje.
 

Aktuální situace:
 

• K 20. 1. 2020 bylo potvrzeno 282 případů onemocnění 2019-nCov ve 4 zemích včetně Číny (278 případů), Thajska (2 případy), Japonska (1 případ) a Korejské republiky (1 případ).
 

•Případy v Thajsku, Japonsku a Korejské republice byly importovány z Wu-chanu v Číně.
 

• Z 278 potvrzených případů v Číně, bylo 258 případů hlášeno z provincie Chu-pej, 14 z provincie Guandong, 5 z Pekingu a jeden ze Šanghaje.
 

• Z 278 potvrzených případů má 51 závažný průběh onemocnění, 12 je v kritickém stavu.
 

Připravenost a reakce WHO
 

• WHO je v pravidelném a přímém kontaktu s příslušnými autoritami v Číně, Japonsku, Korejské republice a v Thajsku od hlášení prvních případů onemocnění 2019-nCoV. WHO informuje ostatní země o vývoji situace a v případě potřeby poskytuje podporu.
 


• 2. 1. 2020 byl aktivován systém řízení incidentů na 3 úrovních WHO (kanceláře jednotlivých zemí, regionů a hlavních sídel)


• Pro potřeby surveillance je připravována definice případu pro lidské infekce virem 2019-nCov, která bude aktualizována podle nových dostupných poznatků.


• Byly vydány pokyny pro laboratorní diagnostiku, léčbu, prevenci a kontrolu infekce ve zdravotnických zařízeních a při poskytování péče o nemocné s mírnými příznaky onemocnění v domácí péči, pro komunikaci s veřejností o riziku onemocnění a zapojení komunity.


• Příprava nezbytných potřeb pro identifikaci a léčbu potvrzených případů.


• Provádět opatření ke snížení rizika přenosu nákazy ze zvířat na člověka.


• Aktualizovat doporučení pro mezinárodní cestovatele v souvislosti s epidemií pneumonií vyvolaných 2019-nCoV.


• Využít globálních expertních sítí a partnerství pro laboratorní diagnostiku a kontrolu infekcí, léčbu a matematické modely.


• Aktivovat R&D Blueprint ⃰ k urychlení vývoje diagnostiky, vakcín a léčiv.


• WHO spolupracuje se všemi příslušnými odborníky na koordinaci surveillance, epidemiologie, modelování, diagnostice, léčbě, opatřeních při ošetřování nemocných atd.


• WHO vydala prozatímní pokyny, které budou aktualizovány podle vývoje situace.

 

Více v textu WHO (surveillance, opatření v zemích, kde byla prokázána onemocnění 2019-nCoV):


https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf

 

⃰  R&D Blueprint je globální strategie připravenosti, která umožňuje rychlou aktivaci činností výzkumu a vývoje během epidemií. Jeho cílem je urychlit dostupnost účinných diagnostických testů, vakcín a léků, které lze použít k záchraně životů a odvrácení rozsáhlé krize. Širokou globální koalici odborníků tvoří experti z oboru medicíny, vědy a regulačních orgánů. Činnost R&D Blueprint byla zahájena v květnu 2016.

https://www.who.int/blueprint/about/en/

 


Klastr případů pneumonie způsobených novým koronavirem, Wu-chan, Čína
 

20. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ
 

K 17. 1. 2020 bylo laboratorně potvrzeno 44 případů, 41 ve Wu-chanu, 2 případy byly potvrzeny u cestovatelů z Wu-chanu do Thajska a jeden do Japonska.
 31. prosince 2019 městská zdravotnická komise ve Wu-chanu v Číně informovala o klastru případů pneumonie neznámé etiologie se společnou vazbou na velkoobchodní trh mořských plodů Huanan ve Wu-chanu (velkoobchodní trh s rybami i jinými živými zvířaty). Dne 9. ledna 2020 oznámilo čínské centrum pro kontrolu nemocí, že jako původce onemocnění byl detekován nový koronavirus (2019-nCoV)  a byl zveřejněn jeho genom. Sekvenční analýza ukázala, že nově identifikovaný virus má vztah ke clade SARS-CoV. Laboratorní systémy pro detekci viru jsou pro členské státy EU dostupné prostřednictvím WHO a Evropského globálního katalogu pro archivaci virů.

 

K 17. 1. 2020 bylo laboratorně potvrzeno 44 případů, 41 ve Wu-chanu, 2 případy byly potvrzeny u cestovatelů z Wu-chanu do Thajska a jeden do Japonska.[1] Někteří nemocní navštívili trh Huanan, ti, co nebyli na trhu, byli v kontaktu s osobami s příznaky respiračního onemocnění. U žádného z potvrzených případů nedošlo k onemocnění po uplynutí 14 dnů od uzavření tržiště. Mezi případy byly hlášeny dva malé rodinné klastry. V jednom pobývali na tržišti všichni 3 nemocní, ve druhém onemocněla manželka prodejce, která tržiště nenavštívila a onemocněla jako druhá.

 

V době napsání tohoto RRA není znám zdroj infekce, proto je předpokládáno, že zdroj by mohl být stále aktivní a vést k dalším případům onemocnění v Číně. Výskyt několika případů onemocnění, které neměly souvislost s návštěvou tržiště, naznačuje, že by mohlo docházet k přenosu viru z člověka na člověka podobně jako u SARS-CoV a MERS-CoV. Tuto hypotézu potvrzuje výskyt dvou malých rodinných klastrů. V současné době není znám způsob ani rizikové faktory pro přenos viru. Stejně tak nyní nemáme informace o možných průbězích a závažnosti onemocnění. Vzhledem k těmto nejasnostem není možné vyloučit možnost nízké úrovně cirkulace viru v populaci Wu-chanu, a tím výskyt dalších klastrů onemocnění v blízké budoucnosti.

 

Na základě současných znalostí a množství neznámých faktorů se ECDC domnívá, že:

 

▪ v současné době existuje pro evropské cestovatele do Wu-chanu malá pravděpodobnost onemocnění novým koronavirem
 

▪ existuje vysoká pravděpodobnost importu případů v zemích s vysokým počtem cestujících z nebo do Wu-chanu


▪ vzhledem k méně rozsáhlému dopravnímu ruchu s Wu-chanem je malá pravděpodobnost importu nákazy do zemí EU/EHP


▪ při dodržování vhodných postupů prevence a kontroly infekcí v zemích EU / EHP, zejména ve zdravotnických zařízeních, a při omezeném interhumánním přenosu nákazy, je velmi nízká pravděpodobnost rozšíření sekundárních případů onemocnění na území EU/EHP


Zdroj: ECDC, Cluster of pneumonia cases caused by a novel coronavirus, Wuhan, China

[1] Doplnění: K 20. 1. 2020 byl potvrzen další importovaný případ onemocnění novým koronavirem - první z Číny do Jižní Koreje.

Zdroj: https://promedmail.org/

 


 

První případ onemocnění novým koronavirem importovaný z Číny do Japonska – 15. 1. 2020
 

17. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

15. ledna 2020 večer byl potvrzen první případ onemocnění novým koronavirem v Japonsku.


Nemocným je 30tiletý muž, obyvatel z prefektury Kanagawa (část velkého metropolitního okruhu Tokia na ostrově Honšú). Onemocnění začalo horečkou 3. ledna 2020, 6. ledna se vrátil z Wu-chanu, po návratu ihned navštívil lékaře. Od 10. ledna byl hospitalizován, 15. ledna po ústupu příznaků onemocnění propuštěn do domácí péče. Během pobytu ve Wu-chanu nebyl na tržišti. Možný je kontakt s nemocným pneumonií v Číně.

Podle hodnocení rizik WHO a Národního institutu infekčních nemocí (pozn. japonského) existují v současnosti případy, kdy nelze vyloučit možnost omezeného přenosu této choroby z člověka na člověka, včetně rodinných příslušníků. Zatím nebyl prokázán pravidelný přenos nákazy z člověka na člověka. 

 

Jde o druhý potvrzený importovaný případ onemocnění novým koronavirem z Wu-chanu. V obou případech byl klinický průběh onemocnění mírný, oba případy popřely návštěvu tržiště Huanan Wholesale Seafood Market, což vede k domněnce, že k onemocnění došlo mimo tuto oblast.

Je důležité dodržovat opatření v prevenci infekce jako je zakrytí úst při kašli (ne rukou, ale použitím kapesníku, ev. rukávu) a časté mytí rukou.
 

Pokud se vracíte nebo vstupujete do země z města Wu-chan a máte-li příznaky, jako je kašel nebo horečka, noste ústní roušku, a co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc. Zdravotníky informujte o tom, že jste pobývali ve městě Wu-chan.


Zdroj: http://www.promedmail.orgAktualizované informace ECDC 16.1.2020 - Nový koronavirus v Číně
 

Ke dni 16.1.2020 celkem onemocnělo 41 pacientů, z toho se eviduje 5 těžkých průběhů a 2 úmrtí, 12 pacientů je již v domácí péči. Poslední případ onemocněl 3.1.2020.
 


 

Zatím nebyl zdokumentován mezilidský přenos nákazy, ale nelze jej v této fázi vyloučit. Dosud nebyly hlášeny žádné případy onemocnění mezi zdravotníky. Ve Wu-chanu probíhají činnosti zaměřené na vyhledávání kontaktů a jsou prováděna hygienická opatření. Trh  Seafood City market je od 1. ledna 2020 pro veřejnost uzavřen.
 

V Evropské unii mají přímé letecké spojení s Wu-chanem tři letiště (Řím, Paříž, Londýn), odkud existuje nepřímé letecké spojení do dalších míst EU. Pravděpodobnost zavlečení viru do EU je považována za nízkou.


Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china


 


Kritéria pro zahájení testování onemocnění virem 2019 -nCoV
 

16. 1. 2020


Každá osoba, která splňuje epidemiologická a klinická kritéria by měla být vyšetřena na přítomnost viru 2019 -nCoV.


Epidemiologická kritéria


-          cestování do Wu-chanu v Číně v posledních 14 dnech [1] před začátkem onemocnění

nebo

-          blízký kontakt [2] s laboratorně potvrzeným případem onemocnění virem 2019 -nCoV v posledních 14 dnech před začátkem onemocnění


Klinická kritéria


-          onemocnění s klinickými příznaky závažné akutní respirační infekce vyžadující zdravotní péči nebo přijetí do nemocnice s klinickým nebo rtg potvrzeným zánětem plic

nebo

-          horečka (teplota ≥ 38o C) při akutním respiračním onemocnění (náhlý začátek respirační infekce s jedním nebo více z následujících příznaků: dušnost, kašel, bolest v krku)


Odběrový materiál


Podle prozatímních pokynů WHO pro laboratorní vyšetřování suspektních případů na infekci virem 2019 -nCoV u lidí je třeba zvážit rychlý odběr následujících vzorků:


-          materiál z dýchacích cest (nasofaryngeální nebo orofaryngeální výtěr u ambulantních pacientů a sputum (v případě produkce) a/nebo endotracheální aspirát, případně BAL u pacientů se závažnějším respiračním onemocněním)


-          srážlivá krev/sérum k sérologickému vyšetření, akutní a rekonvalescentní vzorek


-          jiné vzorky v nejasných případech: hemokultura, moč (pro detekci antigenu Legionelly a pneumokoka)


Odběr vzorků z horních cest dýchacích a zejména dolních dýchacích cest, by měl být prováděn za zvýšených opatření pro prevenci a kontrolu aerogenních infekcí.


V současné době existuje jen omezené množství informací o nejvhodnějším načasování odběru vzorků.


Metodika testování


V současnosti je již k dispozici metodika umožňující rychlou a specifickou detekci viru, bez nutnosti celogenomové sekvenace. Diagnostika by v řádu dnů měla být k dispozici i v Národní referenční laboratoři pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, CEM, SZÚ.


[1] Předpokládá se, že inkubační doba u onemocnění 2019-nCoV je až 14 dní, předpoklad je založen na znalostech epidemiologických údajů MERS-CoV a SARS-CoV.


[2] Blízký kontakt: členové rodiny nebo lidé žijící ve stejné domácnosti; blízký kontakt (do vzdálenosti 2 m) nebo přímý kontakt s osobou: např. zdravotnický nebo laboratorní pracovník, přímé vystavení tělesným tekutinám nebo vzorkům včetně aerosolu.


Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/laboratory-testing-suspect-cases-2019-ncov-using-rt-pcr


Prohlášení WHO k výskytu nového koronaviru v Thajsku.
Informace o situaci ke dni 14. 1. 2020.

 

14. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ
 

8. ledna byla v Bangkoku hospitalizována 61 letá cestovatelka z Wu-chanu z Číny, u které bylo  potvrzeno onemocnění novým koronavirem. Podle thajských úřadů se pacientka nyní zotavuje a je připravena k návratu domů.


Jedná se o první případ onemocnění mimo Čínu. Thajsko zahájilo 3. 1. 2020 na svých mezinárodních letištích zdravotní screening cestujících z Wu-chanu.  V rámci těchto kontrol bylo termoskenem zajištěno na letišti Suvarnabhumi  8 osob s horečkou, u jedné cestovatelky bylo 12. 1. 2020 potvrzeno onemocnění novým koronavirem. V současnosti probíhá surveillance veškerého zdravotnického personálu, který o nemocnou pečoval. Přenos nákazy na personál nebyl prokázán. Vyšetřeno bylo i 16 osob, které byly v blízkém kontaktu s ženou během letu, jejich výsledky jsou negativní.
 

Možnost zachycení případů onemocnění novým koronavirem v dalších zemích není neočekávaná a je důvodem, proč WHO požaduje pokračující aktivní monitoraci situace a připravenost v ostatních zemích. WHO vydala pokyny, jak detekovat a léčit osoby nemocné novým koronavirem.

K rychlejší diagnostice onemocnění přispívá znalost genomu viru, který byl získán v Číně.


WHO zdůrazňuje, že je nezbytné, aby v Číně pokračovalo epidemiologické šetření s cílem zjistit  zdroj onemocnění novým koronavirem a případné zvířecí rezervoáry nebo přechodné hostitele nákazy.


Vzhledem k vývoji situace bude generální ředitel WHO dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konzultovat členy pohotovostního výboru IHR na schůzce, která by se měla v krátké době uskutečnit.


https://www.who.int/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand

https://promedmail.org/


K 13. lednu 2020 bylo z Wu-chanu v Číně hlášeno 59 pravděpodobných případů onemocnění pneumonií vyvolané novým koronavirem. Většina případů  je v epidemiologické souvislost i se Seafood City market. Z 59 pravděpodobných případů onemocnění byl u 41 případů potvrzen jako původce nemoci nový koronavirus, 7 z těchto nemocných bylo propuštěno z nemocnice, 6 je léčeno a 1 nemocný zemřel. Celkově bylo identifikováno a je sledováno 763 blízkých kontaktů, u žádného z nich nebyl nový koronavirus potvrzen.


https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associated-novel-coronavirus-wuhan-china-2019


14. ledna byla uveřejněna sekvence nového CoV, která je k dispozici v databázi GenBank (MN908947).
 

Rovněž byl uveřejněn fylogenetický strom sestavený na základě sekvence genu kódujícího RNA polymerázu (RdRp gen), a uvádí se, že shoda mezi SARS-CoV a nynějšími izoláty nového koronaviru je 80%.


Z fylogenetického stromu lze usuzovat na příbuznost s SARS-CoV, pravděpodobně i příbuznost s ancestorem SARS CoV, nicméně jednoznačnou odlišnost od SARS CoV.


Kmen SARS-CoV- Urbani pochází z roku 2003 z jednoho z ohnisek SARSu (je pojmenován po doktoru Carlo Urbanim, který byl členem WHO týmu pro výzkum ptačí chřipky, nakazil se při výzkumu a léčbě nemocných SARS CoV a nemoci 29. 3. 2003 podlehl).

 

 

https://www.ecohealthalliance.org/2020/01/phylogenetic-analysis-shows-novel-wuhan-coronavirus-clusters-with-sars

 


Případy pneumonie pravděpodobně spojené s novým koronavirem, Wu-chan, Čína
 

10. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ


Ve Wu-chanu, hlavním městě čínské provincie Chu-pej a nejlidnatějším městě ve střední Číně, došlo k výskytu pneumonií, u nichž dosud není znám přesný původce onemocnění ani způsob přenosu.
 Televizní stanice CCTV a tisková agentura Xinhua uvedla rozhovor se Xu Jianguo, členem Chinese Academy of Engineering a vedoucím virologické expertní skupiny pro vyšetřování patogenů.
 

Dle sdělení Xu Jianguo byl expertní skupinou 7. 1. 2020 detekován z klinických vzorků nemocných nový koronavirus a získána celá sekvence genomu. Virus izolovaný ze vzorků má typický vzhled koronaviru i v elektronovém mikroskopu. Expertní skupina se domnívá, že identifikovala patogen způsobující virovou pneumonii ve Wu-chanu, další podrobný výzkum původce onemocnění, epidemiologie a klinického průběhu onemocnění bude následovat.


Základní údaje:

 • Ve Wu-chanu (anglicky Wuhan) - hlavním městě čínské provincie Chu-pej a nejlidnatějším městě ve střední Číně, došlo k výskytu pneumonií, u nichž dosud není znám přesný původce onemocnění ani způsob přenosu.
 • Skupina nemocných (klastr) pochází z oblasti Wuhan South China Seafood City (také se nazývá the South China Seafood Wholesale Market and the Hua Nan Seafood Market), kde prodávají na trhu živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýry, sviště, ptáky a další živočišné produkty. Trh je uzavřen od 1. ledna 2020 a je zde prováděno čištění a dezinfekce.
 • Situace se vyvíjí, informace bude aktualizována.

Klinické informace


Pacienti hlášení v tomto klastru měli horečku, dušnost a na rtg plic oboustranné infiltráty. U pacientů s podobnými respiračními příznaky, kteří nedávno cestovali do Wu-chanu musí být zvažováno onemocnění pneumonií a nahlášeno orgánům veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici – protiepidemickému odboru.


Je doporučován opatrný přístup k nemocným s příznaky onemocnění, kteří cestovali do Wu-chanu. Pacienti by měli nosit ústní roušku. Zdravotníci mají při ošetřování nemocného dodržovat bariérová opatření. U hospitalizovaných pacientů mají být dodržována kromě standardních opatření také izolační opatření pro nákazy přenosné kontaktem a vzduchem.


Epidemiologická situace


K 5. lednu 2020 bylo čínskou národní zdravotní komisí hlášeno celkem 59 případů onemocnění, žádný nemocný nezemřel. Klastr (skupina) nemocných je soustředěn do Wuhan South China Seafood City.


Sledováno je více než 150 blízkých kontaktů nemocných. K 5. 1. 2020 nebylo zaznamenáno šíření onemocnění z osoby na osobu ani nedošlo k onemocnění ošetřujícího zdravotního personálu.


Onemocnění se projevuje horečkou a dušností. Přestože původce onemocnění není zatím definitivně znám, předpokládá se, že je onemocnění vyvoláno virem. Místní autority hlásily negativní laboratorní výsledky na běžné respirační patogeny, ptačí chřipku, adenoviry a dva specifické koronaviry, které způsobují onemocnění dýchacích cest (SARS – severe acute respiratory syndrom a MERS – Middle east respiratory syndrom).


Jak se mohou chránit cestovatelé do Wu-chanu?

 • vyhnout se kontaktu s živými i mrtvými zvířaty, trhům se zvířaty a výrobkům z masa (nedostatečně tepelně upravené maso)
 • vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
 • mýt si často ruce mýdlem a vodou

Pokud cestovatel po návštěvě Wu-chanu onemocní, má:

 • zůstat doma, vyhnout se kontaktům s jinými osobami, s výjimkou vyhledání zdravotní péče
 • v době nemoci necestovat
 • ihned vyhledat lékařskou péči; před návštěvou zdravotnického zařízení nejdříve zavolat a informovat lékaře o svém cestování v rizikové oblasti a popsat příznaky onemocnění.
 • při kašli a rýmě používat na ústa a nos kapesník nebo rukáv, ne ruce!

ECDC k případům pneumonie ve Wu-chanu, RRA, 9. ledna 2020


Okolní státy a regiony (Hong Kong, Tajvan, Thajsko, Malajsie, Vietnam, Filipíny a Singapur) zavedly pro příchozí cestovatele z postižené oblasti vstupní skríning.


Souhrn a riziko pro země EU/EAA:


Experti v Číně vyloučili jako původce aktuálních případů pneumonie chřipkový virus, virus ptačí chřipky, MERS-CoV, SARS-CoV, adenovirus a další běžné respirační patogeny. Media informují, že byl identifikován nový koronavirus jako etiologické agens virových pneumonií u jedinců hospitalizovaných v souvislosti s klustrem pneumonii ve Wu-chanu. Dosud nebyly hlášeny žádné případy spojené s klustrem ve Wu-chanu mimo tuto oblast. Dosud nebyly hlášeny suspektní nebo pravděpodobné případy pneumonií spojené s Wu-chanem v zemích EU/EAA a ani jinde ve světě.


Riziko pro cestovatele, zavlečení a další šíření v zemích EU:


V EU jsou tři letiště s přímým leteckým spojením do Wu-chanu. S nadcházejícími oslavami čínského Nového roku na konci ledna lze očekávat zvýšený pohyb osob z a do Číny, a proto se zvyšuje pravděpodobnost příletu osob se suspektním onemocněním.

Nicméně vzhledem k tomu, že dosud nebyl popsán mezilidský přenos onemocnění, považuje se riziko pro cestovatele za nízké, podobně jako riziko případného šíření onemocnění v EU.


Nozokomiální přenos, prevence a opatření: Dosud nebyl z Číny popsán mezilidský přenos ani šíření tohoto onemocnění mezi zdravotnickým personálem. Proto se považuje pravděpodobnost nozokomiálního přenosu za nízkou.

 

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/pneumonia-cases-possibly-associated-novel-coronavirus-wuhan-china

https://promedmail.org/

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/pneumonia-china