Informace pro občany – návštěvníky oblasti Divoká Šárka - klíšťata

Informace pro občany – návštěvníky oblasti Divoká Šárka - klíšťata

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy provádí každoroční sběr klíšťat Ixodes ricinus a zjišťuje jejich promořenost virem Klíšťové meningoencefalitidy i Lymské borreliózy na území hlavního města Prahy.
 
 
Monitorování aktuální promořenosti pokračuje každý rok v dlouhodobě sledovaných lokalitách hlavního města Prahy (např. Kunratický les, Klánovický les, Satalická obora, Divoká Šárka, Prokopské údolí, Stromovka, Točná a další), a to s cílem sledovat aktivitu klíšťat, původce nákaz Klíšťové meningoencefalitidy v přírodních ohniscích nákazy, v podmínkách hlavního města Prahy. Zvlášť se sbírají a vyšetřují samci, zvlášť samice a nymfy. Vyšetření jsou následně prováděna Národní referenční laboratoří pro arboviry Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.
 
 
Výsledky vyšetření viru Klíšťové meningoencefalitidy ze dne 28. 6. 2016 v Divoké Šárce - Horní Šárka prokázaly pozitivitu vyšetření RNA (PCR) ve vzorku klíšťat (8 samic) na přítomnost viru Klíšťové meningoencefalitidy. Vzorky 112 nymf a 4 samců byly negativní.
 
 
Průkaz pozitivity klíšťat ve vztahu k výše uvedenému onemocnění ukazuje na nezbytnost dodržování preventivních opatření. HSHMP při návštěvě v přírodě doporučuje proto tato základní preventivní opatření jako je očkování, používání repetentů, včasné odstranění klíštěte a dezinfekce místa přisátí klíštěte, vhodné oblečení atp. 
 
 
Pouze pro doplnění komplexní inforace, očkování proti Klíšťové meningoencefalitidě provádí očkovací centra, Zdravotní ústavy nebo praktičtí lékaři, v průběhu celého roku (seznam očkovacích center je dostupný na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz). Průběžné informace o vývoji v oblasti výskytu klíšťat na území hlavního města Prahy jsou k dispozici na webových stránkách HSHMP v sekci věnované klíšťatům hygpraha.cz/obsah/klistata_448_1.html.
 
 
V Praze dne 12. 7. 2016
 
 
MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru