Informace pro rodiče o zdravotním stavu dětí při návštěvě mateřské školy

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci vydává HSHMP následující upozornění k infekčním onemocnění dětí.


V Praze dne 9. 1. 2017


MUDr. Blanka Kučerová
ředitelka odboru hygiena dětí a mladistvých


 

Přílohy