Předatestační příprava v roce 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o termínech a podmínkách odborné předatestační stáže lékařů, které v roce 2021 proběhnou ve třech termínech, a to v souladu se vzdělávacím programem v příslušném oboru specializačního vzdělávání v návaznosti na zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

V Praze 20.10.2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka


 

Přílohy